Pienyrittäjän kotisivut: Opas verkkosivuston luomiseen

Verkkopalvelut
~
7
min lukemisaika
Kirjoittanut
Aleksi Huusko
Julkaistu
4.5.2024
Päivitetty
24.1.2024
Faktat
https://www.alecom.fi/blogi/pienyrittajan-kotisivut
Pienyrittäjän kotisivut: Opas verkkosivuston luomiseen
Sisällysluettelo
Example H2
Example H3
Example H4
Example H5
Example H6
Pienyrittäjän kotisivut ovat tärkeä osa yrityksen brändiä ja viestintää. Yhä useammat asiakkaat etsivät tietoa verkosta ja arvioivat yrityksen luotettavuutta sen verkkosivuston perusteella.

Tämä on juuri se syy miksi on tärkeää luoda ammattimaiset, toimivat sekä myyvät kotisivut, jotka vastaavat yrityksen tarpeita ja ovat samalla asiakasystävälliset.

Tässä kattavassa oppaassa käymme läpi vaihe vaiheelta, miten pienyrittäjä voi suunnitella, luoda, muokata ja ylläpitää omia verkkosivujaan.

Kotisivujen suunnittelu

Yrityksen tarpeiden ymmärtäminen

Jotta tulevat kotisivut vastaavat yrityksen tarpeita, on tärkeää ymmärtää, mitä kotisivuilta halutaan saavuttaa ja mikä on niiden tärken tarkoitus.

Tavoitteiden asettaminen auttaa määrittelemään, millaisia toimintoja sivustoilta odotetaan. Onko sivut liidien keräämistä varten? Vai onko ne tehty yleisen tiedon jakamiseksi?

Kohderyhmän tunnistaminen

Kohderyhmän tunteminen auttaa määrittelemään, millaista sisältöä sivustolla tulee olla. Se myös helpottaa sisällön luomisessa kun on jo ajatus siitä kenelle sisältöä tehdään.

On tärkeää myös miettiä, millaisia asiakkaita yritys haluaa tavoittaa ja millaisia tarpeita heillä on. Tämä tieto kertoo syvällisemmin heidän tarpeensa, jonka yritys voi lopulta ratkaista.

Brändiviestin määrittäminen

Brändiviesti on yrityksen lupaus asiakkaille. Sivuston tulee tukea brändiviestiä ja kertoa selkeästi, mitä yritys tekee, mitä arvoja se edustaa ja mikä sen tarina on.

Se on suuressa osassa yrityksen muistettavuuden sekä luottamuksen luomisessa. Brändiviesti on kaikkea mitä yritys edustaa, niin omissa tuotteissa ja palveluissa, kuin visuaalisessa ulkoasussaan.

Kilpailijoiden analysointi

Kilpailijoiden analysointi auttaa ymmärtämään, miten kilpailijat markkinoivat itseään ja mitä he tarjoavat asiakkailleen. Näin saat helpommin kuvan siitä mitä vaaditaan onnistumiseksi.

Tämä tieto auttaa kehittämään omaa sivustoa ja erottumaan kilpailijoista. Tärkeintä ei ole olla tietenkään samanlainen kun kilpailijat, vaan osata löytää kohdat erottua oikein ja kannattavasti.

Verkkotunnus ja verkkosivun rakentaja

Verkkotunnus on sivuston osoite verkossa. On siksi tärkeää valita helposti muistettava ja sopiva verkkotunnus, jonka asiakkaasi muistaa, jotta he osaavat palata sivustolle tarvittaessa.

Verkkosivujen rakentajat mahdollistavat sivuston kehittämisen ja julkaisun verkossa. Sen valintaan vaikuttaa sivuston koko, tarvittavat ominaisuudet, liikenteen määrä ja muut tarpeet.

Sivuston rakenne ja navigointi

Sivuston rakenne ja navigointi vaikuttavat sivuston käytettävyyteen ja selkeyteen. Sivuston tulee olla helppo navigoida ja sisältää selkeät otsikot, alasivut ja valikot.

Sivuston rakenne kannattaa suunnitella siten, että käyttäjä löytää etsimänsä tiedon mahdollisimman helposti sekä vaivattomasti.

{{blogpost-quote}}

Kotisivujen sisällön luominen

Sisältöstrategian kehittäminen

Sisältöstrategian kehittäminen auttaa määrittelemään, millaista sisältöä sivustolla tulee olla. Sisältöä voi olla muunmuassa otsikot, tekstit, kuvat, videot ja muut visuaaliset materiaalit.

On tärkeää miettiä, millaisia aiheita ja kysymyksiä asiakkaat sivustolta etsivät ja tarjota heille vastauksia juuri niihin kysymyksiin.

Otsikoiden ja sisällön kirjoittaminen

Otsikot ovat tärkeitä, sillä ne auttavat käyttäjää hahmottamaan, mistä sivulla on kyse. Hyvät otsikot houkuttelevat käyttäjän lukemaan lisää.

Sisällön tulee olla selkeää, ytimekästä ja helposti luettavaa. Näin sivuston sanoma välittyy tehokkaasti verkkovierailijalle.

Hakukoneoptimointi (SEO)

Hakukoneoptimointi eli SEO auttaa sivustoa löytymään hakukoneista paremmin. SEO parantaa huomattavasti verkkonäkyvyyttä ilman maksettua mainontaa.

On tärkeää käyttää relevantteja avainsanoja sivustolla ja optimoida sivun metadata niin, että se houkuttelee käyttäjiä klikkaamaan sivustolle.

Kuvien ja videoiden lisääminen

Kuvat ja videot ovat tärkeitä, sillä ne auttavat käyttäjää hahmottamaan sivuston sisältöä. On tärkeää valita laadukkaita kuvia ja videoita, jotka tukevat sivuston viestiä.

Yleensä sanotaakin, että kuvat kertovat kuin tuhat sanaa. Videoista voidaan kertoa se, että ne välittävät enemmän kuin tuhat kuvaa.

Lomakkeiden ja call-to-actionin (CTA) lisääminen

Lomakkeet ja CTA:t auttavat käyttäjää tekemään eri toimia sivustolla. On tärkeää käyttää selkeitä lomakkeita ja houkuttelevia CTA-painikkeita, jotka kannustavat käyttäjää jatkamaan sivustolla.

Sivusto tulee optimoida niin, että verkkovierailija saadaan tekemään tiettyjä asioita esim rohkaisemaan heitä ottamaan yhteyttä lomakkeen kautta. Tätä kutsutaan konversio-optioinniksi.

Saavutettavuus

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että sivusto on kaikkien käyttäjien saavutettavissa, myös niiden, joilla on erilaisia toimintarajoitteita.

On tärkeää huomioida esimerkiksi värien kontrastit, tekstien koko ja sivuston järjestys sekä yleinen rakenne. Tämä on joillekkin yrityksille jopa vaatimus, jotka tarjoavat tiettyjä palveluita.

Kotisivujen kehittäminen

Verkkosivuston rakentaminen

Verkkosivuston rakentamiseen on useita vaihtoehtoja. Voit käyttää valmista verkkosivuston rakennustyökalua tai luoda sivuston itse.

On tärkeää valita sopiva vaihtoehto oman osaamisen ja tarpeiden mukaan. Netistä löytyy varmasti ilmaisiakin vaihtoehtoja, mutta ne eivät yleensä tarjoa edes mitään yleishyödyllisiä ominaisuuksia.

Teeman tai mallin valinta

Verkkosivuston teema tai malli vaikuttaa sivuston ulkoasuun ja toiminnallisuuksiin. Jokainen kotisivun rakentaja tarjoaa jo valmiita teemoja, joiden kanssa on nopea aloittaa kehittäminen.

On tärkeää valita teema, joka tukee sivuston tarkoitusta ja brändiä. On kuitenkin hyvä muistaa, että monesti valmista teemaa voi muokata vain tietyissä rajoissa.

Verkkosivuston räätälöinti

Teeman tai mallin valinnan jälkeen on tärkeää räätälöidä sivusto yrityksen tarpeiden mukaan. Kaikkea ei voi valmiissa teemassa muokata. Meidän käyttämässä Webflow-alustassa voi.

Teeman muokkaaminen voi sisältää esimerkiksi sivuston värien ja fonttien vaihtamista, logon lisäämistä sivustolle ja sivun asetteluun vaikuttavien elementtien säätämistä.

Mobiiliresponsiivisuus

Mobiiliresponsiivisuus tarkoittaa sitä, että sivusto näkyy hyvin erilaisilla laitteilla, kuten älypuhelimilla ja tableteilla. Sivusto tukee siis eri näyttökokoja selaimessa.

On tärkeää varmistaa, että sivusto on responsiivinen mobiililaitteissa, jotta käyttäjät voivat käyttää sivustoa kaikilla yleisimmillä laitteilla ja seilaimilla.

Käyttökokemuksen parantaminen

Käyttökokemus on tärkeä osa verkkosivuston suunnittelua. Sivuston tulee olla selkeä ja helppo käyttää, jotta käyttäjä löytää etsimänsä tiedon nopeasti.

Käyttökokemusta voi parantaa esimerkiksi selkeillä navigointipainikkeilla ja helposti löydettävillä CTA-painikkeilla, jotka ohjaavat käyttäjää tekemään haluttuja toimenpiteitä.

{{blogpost-quote}}

Kotisivuston julkaisu ja ylläpito

Testaaminen ja virheiden korjaaminen

Ennen sivuston julkaisua on tärkeää testata sivustoa ja varmistaa, että kaikki toimii niin kuin pitääkin. On ikävää kun esimerkiksi jokin sivu ei toimikkaan oiken ja asiakas poistuu sen takia.

Virheet ja ongelmat tulee korjata ennen julkaisua, jotta sivusto toimii moitteettomasti. Tämä parantaa, niin sivun käyttäjäystävällisyyttä, kuin hakukonenäkyvyyttä.

Sivuston julkaiseminen

Sivuston julkaisu tapahtuu joko web-hotellin tai itse kotisivun rakentajan avulla. Meidän suosima Webflow-alusta tekee myös tämän ilman mitään haasteita.

On myös tärkeää varmistaa ennen julkaisua, että web-hotelli tai rakentaja työkalu on valmis sivuston julkaisuun ja että kaikki tarvittavat asetukset on tehty oikein.

Sivuston markkinointi

Sivuston markkinointi on tärkeä osa sivuston menestystä. Valmiilla kotisivustolla et tee mitään ellei se saa itselleen silmäpareja ja potentiaalisia asiakkaita eli verkkovierailijoita.

Markkinointia voi tehdä esimerkiksi some-mainonnalla, sähköpostimarkkinoinnin kautta, google-mainonnalla tai hakukonemarkkinoinnin avulla.

Liikenteen seuranta ja analysointi

Liikenteen seuranta ja analysointi auttaa ymmärtämään, miten käyttäjät käyttävät sivustoa. Se on tärkeässä osassa kun sivustoa lähdetään jatkokehittämään.

Analytiikan avulla voidaan tunnistaa esimerkiksi suosituimmat sivut, käyttäjien käyttäytymismallit ja muut tärkeät tiedot, jotka auttavat kehittämään sivustoa.

Sivuston ylläpito ja päivittäminen

Sivuston ylläpito ja päivittäminen ovat tärkeää, jotta sivusto pysyy ajan tasalla ja toimii moitteettomasti myös tulevaisuudessa.

Sivustoa tulee päivittää säännöllisesti esimerkiksi uusilla sisällöillä ja tietoturvapäivityksillä. Onneksi meidän käyttämässä Webflow-alustassa on automaattiset päivitykset.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä tulee huomioida pienyrityksen kotisivujen suunnittelussa?

Pienyrityksen kotisivuja suunnitellessa tulee huomioida ainakin sivuston tarkoitus, kohderyhmä, sisältö ja rakenne, hakukoneoptimointi, mobiiliresponsiivisuus ja käyttäjäkokemus.

Miksi mobiiliresponsiivisuus on tärkeää?

Mobiiliresponsiivisuus on tärkeää, sillä yhä useammat käyttäjät käyttävät sivustoja mobiililaitteilla. Käyttäjä voi kokea vaikeuksia ja poistua sivustolta kokonaan jos se ei ole mobiiliresponsiivinen.

Mitä on hakukoneoptimointi?

Hakukoneoptimointi tarkoittaa sivuston optimointia siten, että se löytyy paremmin hakukoneista. Hakukoneoptimointiin kuuluu muun muassa avainsanojen käyttö, sivun metadata ja linkitykset.

Miten voin parantaa sivuston käyttökokemusta?

Sivuston käyttökokemusta voi parantaa esimerkiksi selkeillä navigointipainikkeilla, helppolukuisella fontilla, laadukkailla kuvilla ja videoilla sekä ohjaavilla CTA-painikkeilla.

Kuinka usein sivustoa tulisi päivittää?

Sivustoa tulee päivittää säännöllisesti, esimerkiksi uusilla sisällöillä ja tietoturvapäivityksillä. Kuinka usein sivustoa tulisi päivittää, riippuu kuitenkin sivuston käyttötarkoituksesta.

Yhteenveto

Pienyrityksen kotisivujen suunnittelu ja toteutus vaatii aikaa ja vaivaa, mutta hyvin suunniteltu sivusto voi olla tärkeä osa yrityksen markkinointia ja liiketoimintaa.

Sivuston tulee olla selkeä, informatiivinen ja helppo käyttää, jotta käyttäjä löytää etsimänsä tiedon nopeasti ja vaivattomasti.

Hakukoneoptimointi ja mobiiliresponsiivisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia, jotta sivusto löytyy helposti hakukoneista ja näkyy hyvin erilaisilla laitteilla sekä selaimilla.

Sisältöstrategian kehittäminen auttaa määrittelemään, millaista sisältöä sivustolla tulisi olla. Otsikoiden ja sisällön kirjoittaminen tulee tehdä niin, että käyttäjä hahmottaa nopeasti, mistä sivulla on kyse.

Kuvien ja videoiden lisääminen auttaa käyttäjää ymmärtämää sivuston sisältö helpommin. Lomakkeiden ja CTA-painikkeiden avulla käyttäjää kehotetaan tekemään toimia sivustolla.

Saavutettavuus on myös tärkeässä osassa sivuston suunnittelu-vaiheessa. Saavutettavuus takaa sen että jokainen verkkovierailija kykenee käyttämään sivustoa.

Sivuston julkaisu ja ylläpito on suuressa roolissa, jotta sivusto pysyy ajan tasalla ja toimii moitteettomasti. Sivustoa tuleekin päivittää säännöllisesti.

Liikenteen seuranta ja analysointi auttavat ymmärtämään käyttäjien käyttäytymistä sivustolla. Markkinointi auttaa taas sivustoa löytymään ja tavoittamaan uusia käyttäjiä.

Pienyrityksen kotisivujen suunnitteluun ja toteutukseen liittyy paljon erilaisia asioita, mutta hyvin suunniteltu sivusto voi olla tärkeä osa yrityksen menestystä.

Mikäli tarvitset apua pienyrityksesi uusien kotisivujen luomisessa, jotka ovat tehokkaat sekä räätälöidyt juuri sinun tarpeisiin, ota meihin rohkeasti yhteyttä, niin autamme mielellämme.

{{blogpost-quote}}

Projekti jo mielessä?
Luodaan se yhdessä
https://www.alecom.fi/blogi/pienyrittajan-kotisivut
Aleksi Huusko on verkkosivujen tekijä, graafinen suunnittelija, hakukoneoptimointi ja digimarkkinoinnin asiantuntija, jolla on yli 10 vuoden kokemus alalta.
Tilaa ilmainen uutiskirje
Tilaamalla hyväksyt tietosuojaselosteen.
Kiitos uutiskirjeen tilauksesta!
Hups jotain meni vikaan. Yritä uudelleen!
Projekti jo mielessä?
Luodaan se yhdessä