Brändikirja – Yrityksen brändin selkäranka

Brändi erottaa yrityksen kilpailijoista ja sen rakentaminen on tärkeä osa markkinointia sekä menestystä. Brändikirja on yksi tapa varmistaa, että brändi pysyy linjassa ja johdonmukaisena.

brändikirja

Mikä on brändikirja?

Brändikirja on dokumentti, joka sisältää yrityksen brändin linjaukset ja ohjeet. Se määrittelee yrityksen visuaalisen ilmeen, äänen ja tyylin ohjeet.

Brändikirjassa määritellään yrityksen logo, fontit, värit, valokuvatyyli ja äänensävy. Brändikirjan avulla varmistetaan, että yrityksen brändi näyttää ja kuulostaa samalta kaikissa viestinnän muodoissa.

Miksi brändikirja on tärkeä?

Brändikirjan tärkein tehtävä on varmistaa, että yrityksen brändi näyttää ja kuulostaa samalta kaikissa viestinnän muodoissa. Tämä luo yrityksen viestinnästä johdonmukaista ja ammattimaista.

Brändikirja auttaa myös uusia työntekijöitä ymmärtämään yrityksen brändin ja sen tavoitteet. Kun brändikirja on selkeä ja ymmärrettävä, kaikki työntekijät pystyvät viestimään yrityksen brändistä yhtenäisesti.

brändikirja

Mitä hyötyä brändikirjasta on yritykselle?

Brändikirjan avulla yritys voi erottua kilpailijoista ja luoda vahvan brändin, johon asiakkaat voivat luottaa. Selkeä ja ymmärrettävä brändikirja auttaa myös uusia työntekijöitä ymmärtämään yrityksen brändin ja sen tavoitteet. Brändikirjan avulla yritys voi säästää aikaa ja rahaa, kun kaikki tietävät, miten brändiä tulee viestiä.

Johdonmukaisuus

Brändikirja varmistaa, että yrityksen viestintä ja markkinointi ovat johdonmukaista kaikissa kanavissa. Tämä auttaa yritystä rakentamaan vahvaa brändiä ja erottumaan kilpailijoista.

Ammattimaisuus

Selkeä brändikirja auttaa yritystä näyttämään ammattimaiselta ja luotettavalta. Kun brändi on johdonmukainen ja linjassa yrityksen arvojen kanssa, se auttaa asiakkaita luottamaan yritykseen.

Yksinkertaistaa

Kun brändikirja on selkeä ja ymmärrettävä, uudet työntekijät pystyvät nopeasti oppimaan yrityksen brändin ja sen tavoitteet. Tämä auttaa heitä viestimään yhtenäisesti yrityksen brändistä.

Säästää aikaa ja rahaa

Selkeä ja ymmärrettävä brändikirja säästää aikaa ja rahaa sillä kaikki tietävät, miten brändiä tulee viestiä. Näin vältytään tarpeettomilta korjauksilta ja viestinnän uudelleen työstämiseltä.

Miten yrityksen brändikirjaa kannattaa käyttää?

Brändikirja kannattaa pitää kaikkien työntekijöiden saatavilla ja varmistaa, että kaikki tietävät sen olemassaolosta. Brändikirjaa kannattaa myös päivittää tarvittaessa, jotta se pysyy ajantasaisena.

Brändikirja kannattaa ottaa huomioon kaikessa yrityksen viestinnässä ja markkinoinnissa. Sen avulla varmistetaan, että yrityksen brändi pysyy johdonmukaisena ja linjassa yrityksen arvojen kanssa.

Brändikirjan ohjeiden noudattaminen auttaa myös välttämään mahdolliset virheet ja epäjohdonmukaisuudet yrityksen viestinnässä.

Brändikirjaa kannattaa hyödyntää esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • Markkinointimateriaaleissa (esim. mainokset ja esitteet)
  • Yrityksen verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavoissa
  • Sähköpostiviesteissä ja muissa yrityksen asiakirjoissa
  • Yrityksen esittelyissä sekä tapahtumissa
  • Tuotepakkauksissa tai mainostauluissa

Kuinka me luomme yrityksellesi brändikirjan?

Me varmistamme sen, että yrityksesi brändi näyttää ja kuulostaa samalta kaikissa viestinnän muodoissa. Auttamme luomaan johdonmukaista ja ammattimaista yritysilmettä.

Brändikirjalla yrityksesi brändi pysyy linjassa yrityksesi arvojen kanssa. Toteutamme brändikirjan huolellisesti ja yksityiskohtaisesti, jotta yritys voi luoda vahvan sekä luotettavan brändin.

brändikirja

Usein kysytyt kysymykset brändikirjasta

Alla listattuna muutamia useimpia kysymyksiä, joita meiltä on kysytty brändikirjoihin liittyen. Ota meihin rohkeasti yhteyttä, mikäli et löytänyt haluttua vastausta kysymykseesi.

Mitä brändikirja sisältää?

Brändikirja sisältää yrityksen brändin visuaalisen ilmeen, äänen ja tyylin ohjeet. Siinä määritellään muun muassa yrityksen logo, fontit, väripaletti, valokuvatyyli, äänensävy ja käytössä olevat sanat ja ilmaisut.

Miten brändikirjaa kannattaa päivittää?

Brändikirjaa kannattaa päivittää tarvittaessa, esimerkiksi jos yrityksen brändin visuaalinen ilme muuttuu tai uusia tuotteita tai palveluita lanseerataan. Brändikirjassa kannattaa myös määritellä, kuka vastaa päivityksistä ja miten ne tehdään.

Voiko brändikirjan laatia itse?

Brändikirjan voi toteuttaa itsekin, mutta ammattilaisen käyttäminen voi auttaa varmistamaan, että brändikirja on selkeä, ymmärrettävä ja linjassa yrityksen arvojen kanssa.

Kenen tulisi laatia brändikirja?

Brändikirjan laatimiseen kannattaa käyttää ammattilaisia, kuten markkinointiviestinnän asiantuntijoita. Heillä on kokemusta ja näkemystä siitä, miten brändiä rakennetaan ja ylläpidetään.

Miksi brändikirja on tärkeä?

Brändikirja on tärkeä, koska se varmistaa, että yrityksen brändi näyttää ja kuulostaa samalta kaikissa viestinnän muodoissa. Se auttaa myös uusia työntekijöitä ymmärtämään yrityksen brändin ja sen tavoitteet.

Mikä on brändikirjan tarkoitus?

Brändikirjan avulla yritys voi erottua kilpailijoista ja luoda vahvan brändin, johon asiakkaat voivat luottaa. Selkeä ja ymmärrettävä brändikirja auttaa myös uusia työntekijöitä ymmärtämään yrityksen brändin ja sen tavoitteet.
Projekti jo mielessä?
Luodaan se yhdessä