Verkkopalvelut
~
4
min lukemisaika

Verkkosivujen saavutettavuus - Mitä, miksi ja kenelle?

Tutustu verkkosivujen saavutettavuuteen, sen etuihin, ja oivalla kuinka voit parantaa nettisivustosi käyttäjäkokemusta. Luodaan parempi verkko jokaiselle!

Kirjoittanut
Aleksi Huusko
Julkaistu
26.2.2024
This is some text inside of a div block.
Verkkosivujen saavutettavuus - Mitä, miksi ja kenelle?
Sisällysluettelo
Example H2
Example H3
Example H4
Example H5
Example H6

Saavutettavat kotisivut yritykselle on olennainen osa digitaalista maailmaa ja se on nykypäivänä yhä tärkeämmässä roolissa. Tämä ei koske ainoastaan verkkosivustojen suunnittelijoita, vaan myös niiden loppukäyttäjiä.

Verkkosivujen saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka helppoa sivustoa on käyttää. Jokaisen verkkovierailijan ja käyttäjän tulee kyetä selaamaan nettisivustoa, riippumatta heidän fyysisestä, sensorisesta tai kognitiivisesta kyvystään. Verkkosivujen tulee tästä syystä olla ymmärrettäviä, käyttäjäystävällisiä ja saavutettavissa.

Tässä artikkelissa tarkastelemme mitä verkkosivujen saavutettavuus on, miksi se on tärkeää, ja miten sitä voidaan parantaa. Käsittelemme myös verkkosivujen saavutettavuuden merkitystä, sen toteuttamista ja sen vaikutusta liiketoimintaan sekä käyttäjäkokemukseen.

Verkkosivujen saavutettavuus: Mitä se on ja mitä sillä tarkoitetaan?

Verkkosivujen saavutettavuus on tekijä, joka takaa kaikkien käyttäjien pääsyn verkkosivuille. Sen tavoitteena on varmistaa, että kaikki voivat käyttää verkkosivuja tehokkaasti ja sujuvasti.

Verkkosivujen saavutettavuus tarkoittaa käytännössä sitä, että sivuston sisältö on helposti ymmärrettävissä ja käytettävissä kaikille, riippumatta siitä, onko käyttäjällä esimerkiksi näkö- tai kuulovamma, motorisia rajoituksia tai oppimisvaikeuksia.

Verkkosivujen saavutettavuus ottaa huomioon eri käyttäjäryhmät, mukaan lukien ikääntyneet ja henkilöt, joilla on väliaikaisia rajoituksia, kuten silmälasien unohtaminen kotiin.

Miksi verkkosivujen saavutettavuus on tärkeää ja merkityksellistä?

Verkkosivujen saavutettavuus ei ole pelkästään lakisääteinen vaatimus, vaan myös eettinen velvoite. Saavutettavat verkkosivut voivat parantaa yrityksen brändiä, laajentaa kohdeyleisöä ja parantaa käyttäjien tyytyväisyyttä.

Inklusiivisuus ja esteettömyys

Verkkosivujen saavutettavuus on tärkeää monesta syystä. Ensinnäkin, se on perusoikeus. Jokaisella pitäisi olla tasavertainen mahdollisuus päästä käsiksi digitaaliseen tietoon ja palveluihin.

Toiseksi, se on myös liiketoiminnan kannalta järkevää. Saavutettavat verkkosivut tavoittavat laajemman yleisön, parantavat käyttökokemusta ja ovat paremmin hakukoneystävällisiä.

Saavutettavuuden käytännöt verkkosivuilla

Verkkosivujen saavutettavuuden parantamiseksi tulee ottaa huomioon useita tekijöitä, kuten visuaalisen suunnittelun, tekstisisällön ja teknisten elementtien saavutettavuus.

Visuaalisen suunnittelun saavutettavuus

Visuaalinen suunnittelu voi olla este saavutettavuudelle, jos sitä ei ole suunniteltu huolellisesti. Käyttäjäystävällinen visuaalinen suunnittelu parantaa verkkosivujen saavutettavuutta.

Tekstisisällön saavutettavuus

Tekstisisällön tulee olla selkeää, ymmärrettävää ja helposti luettavaa. Tämä voidaan saavuttaa valitsemalla sopiva fonttikoko ja -tyyli, käyttämällä selkeää ja yksinkertaista kieltä sekä järjestämällä teksti loogisesti ja johdonmukaisesti.

Teknisten elementtien saavutettavuus

Tekniset elementit, kuten linkit, navigointi, lomakkeet ja multimedia (esimerkiksi kuvat ja videot), tulee olla helposti käytettävissä ja ymmärrettäviä kaikille käyttäjille.

Miten parannetaan verkkosivujen saavutettavuutta?

Selkeys ja yksinkertaisuus

Parantaaksesi sivustosi saavutettavuutta, pidä sisältö selkeänä ja yksinkertaisena. Tekstin pitäisi olla helposti luettavissa ja ymmärrettävissä. Käytä selkeitä otsikoita, alaotsikoita ja luetteloita helpottamaan tiedon hahmottamista.

Visuaalinen suunnittelu

Huolehdi, että sivustosi visuaalinen suunnittelu on selkeä ja esteetön. Värikontrastin tulee olla riittävän voimakas, jotta teksti erottuu taustasta. Kuvia käytettäessä on myös hyvä käyttää vaihtoehtoisia tekstikuvauksia.

Interaktiivisuus ja käytettävyys

Tee verkkosivustostasi interaktiivinen ja helppokäyttöinen. Käyttäjien pitäisi pystyä navigoimaan sivustolla helposti, olipa heillä käytössään hiiri, näppäimistö tai kosketusnäyttö. Tarkista myös, että kaikki linkit ja painikkeet toimivat odotetusti.

Verkkosivujen saavutettavuuden auditointi

Verkkosivujen saavutettavuuden auditointi on tärkeä osa saavutettavuusstrategiaa. Auditointi auttaa tunnistamaan ja korjaamaan saavutettavuusongelmat, parantamaan verkkosivujen käytettävyyttä ja parantamaan käyttäjäkokemusta.

Usein kysytyt kysymykset verkkosivujen saavutettavuudesta

Mitä tarkoittaa verkkosivujen saavutettavuus?

Verkkosivujen saavutettavuus tarkoittaa sitä, kuinka helposti kaikki käyttäjät pääsevät käsiksi sivuston sisältöön ja palveluihin, riippumatta heidän fyysisestä, sensorisesta tai kognitiivisesta kyvystään. Verkkopalveluiden saavutettavuus perustuu periaatteeseen, ettei kukaan jää ulkopuoliseksi. Pyrkimyksenä on, että verkkopalvelut ovat käytettävissä kaikissa tilanteissa ja riippumatta käyttäjän mahdollisista rajoituksista. Saavutettava verkkopalvelu tarjoaa useita etuja verrattuna perinteiseen verkkopalveluun.

Miksi verkkosivujen saavutettavuus on tärkeää?

Erinomainen saavutettavuus on keskeistä henkilöille, jotka kohtaavat vaikeuksia digitaalisten palveluiden tai laitteiden parissa. On esitetty arvioita, että Suomessa yli miljoona ihmistä saattaa kohdata ongelmia digitaalisten palveluiden käytössä, erityisesti jos palveluiden saavutettavuus on jäänyt huomiotta.

Se on tärkeää, koska se mahdollistaa kaikkien ihmisten tasavertaisen pääsyn digitaaliseen tietoon ja palveluihin. Se on myös liiketoiminnallisesti järkevää, koska saavutettavat verkkosivut tavoittavat laajemman yleisön ja ovat hakukoneystävällisiä.

Mitä saavutettavuusdirektiivi tarkoittaa?

Saavutettavuusdirektiivin tarkoituksena on tukea tasa-arvoa, varmistamalla, ettei kukaan jää yhteiskunnan ja sen palveluiden ulkopuolelle. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle täydet oikeudet toimia yhteiskunnan jäsenenä - esimerkiksi asioida virastojen ja kuntien sivustoilla tai hoitaa henkilökohtaiset asiansa verkossa.

Mitä tahoja saavutettavuusdirektiivi koskee?

Saavutettavuusdirektiivi soveltuu julkisen sektorin verkkopalveluihin ja mobiilisovelluksiin. Tämä kattaa muun muassa kunnat, oppilaitokset ja hallintovirastot. Vaatimukset koskevat myös muita sektoreita, kuten vesihuoltoa, energiapalveluita, liikennettä ja postipalveluita. Direktiivi on myös merkityksellinen niille toimijoille, jotka saavat valtion rahoitusta verkkopalvelujensa kehittämiseen.

Kuinka parannan verkkosivuni saavutettavuutta?

Parannat sivustosi saavutettavuutta pitämällä sisällön selkeänä ja yksinkertaisena, huolehtimalla visuaalisen suunnittelun esteettömyydestä ja tekemällä sivustosta interaktiivisen sekä helposti navigoitavan.

Yhteenveto verkkosivujen saavutettavuudesta

Verkkosivujen saavutettavuus on tärkeä osa yrityksen digitaalista liiketoimintaa. Se parantaa yrityksen mainetta, laajentaa kohdeyleisöä ja parantaa käyttäjäkokemusta.

Jokainen yritys, joka haluaa menestyä digimaailmassa, tarvitsee saavutettavat verkkosivut. Verkkosivujen saavutettavuuden toteuttaminen ja auditointi ovat avainasemassa saavutettavuusstrategiassa.

Verkkosivujen saavutettavuus ei ole vain välttämättömyys – se on myös mahdollisuus. Parantamalla sivustosi saavutettavuutta teet sen paremmaksi kaikille verkkovierailijoille ja avaat samalla uusia mahdollisuuksia liiketoiminnallesi. Saavutettava verkkosivusto on myös avain sähköiseen inklusiivisuuteen.

Projekti jo mielessä?
Luodaan se yhdessä
This is some text inside of a div block.

Aleksi Huusko on Webflow-asiantuntija ja Google-kasvustrategioiden ammattilainen, joka on erikoistunut auttamaan eri toimialojen yrityksiä saavuttamaan digitaalisen näkyvyyden ja kasvun tavoitteet. Hän on tunnettu kyvystään hyödyntää Webflow-alustan monipuolisia ominaisuuksia luodakseen visuaalisesti vaikuttavia ja tehokkaita verkkosivustoja, jotka parantavat käyttäjäkokemusta sekä tehostavat asiakkaiden sitoutumista.

Webflow-asiantuntijana Aleksi ymmärtää syvällisesti, miten kyseistä alustaa voidaan käyttää luomaan täysin räätälöityjä, mobiiliresponsiivisia verkkosivuja, jotka eivät ainoastaan vastaa nykypäivän käyttäjien vaatimuksiin, vaan myös tukevat hakukoneoptimointia (SEO). Hänen työnsä on osoitus siitä, miten tekninen osaaminen yhdistettynä luovaan suunnitteluun voi tuottaa tuloksia, jotka sekä näyttävät hyvältä, että sijoittuvat korkealle Google-hauissa.

Google-kasvustrategioiden osalta Aleksi on osoittanut poikkeuksellista näkemystä ja asiantuntemusta. Hän käyttää dataan pohjautuvaa lähestymistapaa ymmärtääkseen markkinatrendejä ja kuluttajakäyttäytymistä, mikä mahdollistaa kohdennetun sisällön sekä markkinointistrategioiden suunnittelun. Tämä ei ainoastaan lisää verkkonäkyvyyttä Google-hakutuloksissa vaan myös parantaa sivuston konversioastetta ja asiakkaiden sitoutumista.

Huusko on tunnustettu kyvystään yhdistää tekninen osaaminen ja liiketoimintastrategia tarjoten asiakkailleen kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka edistävät digitaalista läsnäoloa ja tukevat liiketoiminnan kasvua pitkällä tähtäimellä. Hän on sitoutunut pysymään ajan tasalla digimarkkinoinnin ja web-teknologian jatkuvista muutoksista, varmistaen, että hänen asiakkaansa hyötyvät viimeisimmistä innovaatioista ja parhaista käytännöistä.

Aleksi Huusko on paitsi Webflow-asiantuntija ja Google-kasvun ammattilainen, myös kokenut kouluttaja ja konsultti, joka jakaa mielellään tietämystään sekä kokemuksiaan auttaakseen muita kehittämään omaa osaamistaan digimarkkinoinnin ja web-suunnittelun alueilla. Hänen lähestymistapansa perustuu avoimuuteen, yhteistyöhön ja jatkuvaan oppimiseen, mikä tekee hänestä arvostetun asiantuntijan, niin asiakkaiden, kuin kollegoiden keskuudessa.

Yhteenvetona voimme todeta, että Aleksi Huusko edustaa digitaalisen markkinoinnin ja web-suunnittelun huippuosaamista. Hänen asiantuntemuksensa Webflow-alustassa ja Google-kasvustrategioissa tarjoaa jokaiselle yritykselle ainutlaatuisen mahdollisuuden parantaa verkkonäkyvyyttään sekä saavuttaa kasvutavoitteensa tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Tilaa ilmainen uutiskirje
Tilaamalla hyväksyt tietosuojaselosteen ja uutiskirjeen tilaamisen.
Kiitos uutiskirjeen tilauksesta!
Hups jotain meni vikaan. Yritä uudelleen!
Projekti jo mielessä?
Luodaan se yhdessä