Hakukoneoptimointi -opas

Hakukoneoptimointi eli SEO -opas [2024]

Oppaan avulla opit mitä hakukoneoptimointi eli SEO on ja miksi se on tärkeää. Lisäksi saat konkreettisia neuvoja ja strategioita sen tekemiseen myös itse.

Aleksi Huusko
Aleksi Huusko
Yrittäjä, Alecom Oy
Hakukoneoptimointi eli SEO -opas [2024]

Hakukoneoptimointi eli SEO -opas vastaa ymmärrettävästi seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä hakukoneoptimointi on?
 • Miksi SEO on tärkeää ja miksi sitä kannattaa tehdä?
 • Miten hakukoneoptimointi voi tehdä itse?
 • Kuinka paljon hakukoneoptimointi maksaa?
 • Mitkä ovat hakukoneoptimoinnin parhaat käytänteet?

Tämä kaiken kattava SEO -opas sopii:

 • Vasta-aloitteleville hakukoneoptimoinnista kiinnostuneille
 • Yrittäjälle tai markkinointivastaavalle, joka haluaa kasvattaa yrityksen liiketoimintaa verkossa
 • Edistykselliselle SEO-asiantuntitajalle, joka haluaa syventää omaa osaamista

Opas on kirjoitettu mahdollisimman ymmärrettävällä tavalla. Hakukoneoptimointi voi tuntua rakettitieteeltä, mutta sitä se ei todellakaan ole.

SEO on hyvin monipuolista, mutta onneksi myös todella loogista. Oppaassa käsittelemme hakukoneoptimointia eettiseltä näkökannalta. Tässä et siis opi luikurimaisia vippaskonsteja, joilla manipuloida hakutuloksien sijoituksia teennäisesti.

Tulet oppimaan mitä kestävästi tehty hakukoneoptimointi voi parhaimmillaan olla.

Hakukoneoptimoinnin selkeä tavoite on auttaa ihmisiä tai yrityksesi kohderyhmää löytää heitä kiinnostava sisältö. Tämä on yleensä laadukas ja relevantti tietopläjäys, jota myös Google haluaa mainostaa sitä etsiville henkilöille.

Tätä varten tarvitset sisältöstrategian, selkeän prosessin ja analytiikan, jolla voit mitata tuloksiasi tavoitteellisesti. Näitä asioita tarkastelemme tarkemmin tässä oppaassa!

(Meillä on vahva luotto siitä, että tämä opas opas toimii vahvana esimerkkinä hyvin toteutetusta hakukoneoptimoinnista)

Hakukoneoptimoinnin perusteet

Seuraavassa osiossa käsittelemme tarkemmin hakukoneoptimointia yleisesti. Sinulle selviää mitä SEO on, mitkä ovat sen yleisimmät väärinymmärrykset, mikä on sen tarkoitus yrityksen liiketoiminnassa, kuinka kannattavaa se on, mitä osa-alueita siihen kuuluu ja hieman sanastoa.

Mitä hakukoneoptimointi eli SEO tarkoittaa?

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) on simppelisti sanottuna tapa tai prosessi parantaa verkkosivuston tai yksittäisen alasivun sijoitusta Googlen tai muiden hakukoneiden hakutuloksissa.

SEO on nimensä mukaisesti verkkosivujen optimointia niin, että eri hakukoneet ymmärtävät, mistä verkkosivuilla on kyse ja mitä se pitää sisällään.

Tämän koko prosessin tavoitteena on saada verkkosivut hakukoneiden, kuten Google -hakutuloksien kärkeen.

Paremmat sijoitukset tarkoittavat enemmän verkkoliikennettä. Kasvaneet kävijämäärät tarkoittaa parempaa liiketoimintaa.

Hakukoneoptimoinnin suurimmat väärinymmärrykset

Nykypäivänä hakukoneoptimointiin yhdistetään joitakin väärinymmärryksiä. Tämän takia siihen kohdistuu myös ikäviä ja negatiivisia mielipiteitä.

Hakukoneoptimointia tehdään vain hakukoneita varten

Tämä on hyvin vaarallinen ajatusmalli. Monet hakukoneet ovat rakennettu vain ja ainoastaan yhtä tarkoitusta varten - tarjoamaan paras ja relevantein vastaus hakijan pyyntöön.

Tästä voimme nopeasti tehdä johtopäätöksen siitä, että verkkosivuilla olevat kävijät ovat kaiken keskiössä. Hakukoneoptimointia kannattaa aina lähteä tekemään loppukäyttäjän näkökannalta. 

Hyppää siis aina vierailijan saappaisiin, kun lähdet työstämään sisältöä verkkosivuillesi. Mitä paremmin pystyt palvelemaan kävijää, sitä paremmin hakukoneet palvelet sinua.

Verkkosivujen rakentaminen ja sen sisältö tulee siis aina tehdä ihmiselle. Se tulee myös tehdä niin, että hakukoneet pääsevät siihen käsiksi. Tämänkin lisäksi niiden on hyvä saada ymmärrys siitä, mistä verkkosivuilla on ylipäätään kyse.

Hakukoneoptimoinnissa on hyvä käyttää hakukoneiden omia vaatimuksia ja parhaita käytäntöjä. Tätä kutsutaan myös tekniseksi hakukoneoptimoinniksi, jota käsittelemme tarkemmin myöhemmissä osioissa.

Sijoituksen ei tarvitse olla ensimmäisellä sijalla saadakseen tuloksia

Mikäli olit tässä uskossa, voin sinulle ikäväkseni ja todistetusti kertoa, että hyvin harva siirtyy ensimmäiseltä hakutuloksen sivulta toiselle.

Backlinkon äskettäin julkaistun neljän miljoonan Google-hakutuloksen mukaan vain 0,63 prosenttia ihmisistä klikkaa toiselle sivulle. Hakukoneen käyttäjät siis epäilemättä muuttavat hakusanojaan, jos he eivät ensin löydä etsimäänsä.

Lähde: Backlinko.com

Kuvassa näkyy kuinka Googlen ykköstulos saa 27,6 % kaikista klikkauksista ja miten muut tulokset jakautuvat siitä alaspäin. Ensimmäinen sija saa kymmenen kertaa enemmän klikkauksia kuin kymmenennellä oleva.

Miksi hakukoneoptimointi on tärkeää?

Syy miksi monet yritysten omistaja investoivat hakukoneoptimointiin on yksinkertaisesti se, että se parantaa kustannustehokkaasti ja positiivisesti yrityksen liiketoimintaa.

Kuten aikaisemmin meille selvisi, oikein tehtynä SEO parantaan verkkonäkyvyyttä ja lisää kävijöiden määriä verkkosivulla. Tämä kasvattaa yhteydenottojen eli liidien määriä ja myyntiä.

Tässä vielä sama vaihe vaiheelta:

 1. Parempi sijoitus hakukoneissa
 2. Enemmän verkkoliikennettä
 3. Lisää asiakkaita
 4. Liiketoiminta kasvaa

Mikäli tiedät markkinointitermejä, niin SEO-prosessissa pyrimme parantamaan verkkosivujen sijoituksia hakukoneissa eli myyntisuppilon ensimmäistä kohtaa, joka on tietoisuus.

Relevantti sisältö luo kohdennettuun kävijään kiinnostusta, joka onkin myyntisuppilon toinen kohta.

Tämä laadukas verkkoliikenne pyritään oikein optimoidun sivuston avulla muuttamaan tarjouspyynnöiksi eli liideiksi tai suoriksi konversioksi eli kaupoiksi. Tässä käydään myyntisuppilon molemmat alaosat eli halu ja toiminta.

Mitä paremmin sijoitut hakutuloksissa, sitä enemmän kävijöitä verkkosivuilla on, ja sitä enemmän saat uusia asiakkaita.

Googlen ykköstuloksen klikkausprosentti on 27,6%. Lähde: Backlinko

SEO:n merkittävimmät hyödyt liiketoiminnan kannalta

 • Enemmän yhteydenottoja eli liidejä ja suoraa kauppaa
 • Orgaaninen hakukonenäkyvyys ja siitä saatu verkkoliikenne on ilmaista
 • Yrityksen parempi verkkonäkyvyys hakutuloksissa lisää brändin tunnettuutta
 • Kohdeyleisöä puhutteleva ja laadukas sisältö luo luottamusta ja uskottavuutta
 • Tavoitat potentiaaliset asiakkaat juuri silloin kun he etsivät yrityksen tarjontaa
 • Tavoitteiden ja tuloksien analysointi on mitattavissa
 • Pitkäaikainen ja kestävä hyöty ilman maksettua mainontaa
 • Luot toimialallasi kilpailuetua sekä erotut massasta
 • Ammattilaiset ja mahdolliset uudet työntekijät löytävät yrityksesi helpommin

Hakukoneoptimoinnin eri osa-alueet

Hakukoneoptimointi voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen:

 1. Tekninen SEO
 2. Sisäinen SEO (On-Page SEO)
 3. Ulkoinen SEO (Off-Page SEO)

Jokainen näistä osa-alueista vaikuttavat siihen, miten hyvin verkkosivut yleisesti pärjäävät Google -hauissa. Ne täydentävät toisiaan, joten on hyvä panostaa jokaiseen.

Tässä osiossa käsittelemme näitä osa-alueita tarkemmin yksitellen. Tulet tarvitsemaan työkaluja seuraavien vaiheiden tekemiseen. Tässä listattuna muutamia ilmaisia ja tehokkaita työkaluja:

 • Google Search Console (GSC): Mittaa verkkosivujen liikennettä ja suorituskykyä, korjaa ongelmat ja sijoita sivusto Google-hakutuloksiin.
 • Semrush: Tee hakukoneoptimointi, sisältömarkkinointi,  kilpailija-analyysi ja avainsanatutkimus yhdellä alustalla.
 • Ahref: Kaikki mitä tarvitset hakukoneoptimoinnin tekemiseen ja saadaksesi enemmän liikennettä Googlen hakutuloksista.

Tekninen SEO

Käsittelimme tätä aikaisemmin hieman, mutta avataan tätä vielä enemmän. Tekninen hakukoneoptimointi on verkkosivujen toteuttamista tai muokkaamista niin, että se on helpommin saatavilla tai paremmin hakukoneiden ymmärrettävissä.

Teknisen hakukoneoptimoinnin tarkoituksena on varmistua siitä, että:

 • Verkkosivut ovat löydettävissä: Google ja muut hakukoneet löytävät sekä indeksoi kaikki sivustolla olevat sivut.
 • Verkkosivut ovat käyttäjäystävälliset: Helppokäyttöiset verkkosivut toimivat kaikilla yleisimmillä laitteilla, näytöillä ja selaimilla mahdollisimman nopeasti.

Verkkosivujen löydettävyys

Tässä osiossa käsittelemme eri tekniikoita ja käytäntöjä, jotka auttavat ymmärtämään, kuinka eri elementit vaikuttavat siihen, miten hyvin verkkosivut indeksoituu ja sijoittuu Googlen hakutuloksissa.

Hakukonerobottien indeksoiminen

Hakukonerobotit tutkivat ja tallentavat verkkosivujen sisällön hakukoneiden tietokantoihin. Tehokas indeksointi vaatii teknisesti optimoitua sivustoa. Näin sisältö verkkosivujen  sisältö löytyy helpommin hakutuloksista.

Sivuston rakenne

Verkkosivujen selkeä rakenne auttaa, niin käyttäjiä, että hakukoneita navigoimaan sivustolla jouhevasti.

Tämä kattaa sivujen järjestelyn, hierarkian ja sivuston yleisen arkkitehtuurin suunnittelun. Nämä kaikki ovat avainasemassa hyvän SEO:n kannalta.

Navigaatio ja valikot

Navigaation ja valikoiden tulee olla selkeitä ja loogisia, jotta käyttäjät voivat helposti löytää tarvitsemansa tiedon verkkosivuilta.

Tämä ei pelkästään paranna yleistä käyttäjäkokemusta, vaan myös vahvistaa sivustosi SEO-arvoa linkkien ja sivurakenteen kautta.

URL-osoitteet

SEO-ystävälliset URL-osoitteet ovat yksinkertaisia, informatiivisia ja relevantteja sivun sisältöön nähden. Ne tekevät sivustostasi helpommin lähestyttävän ja muistettavan.

Sivustokartta

Sivustokartta, eli Sitemap.xml, on tiedosto, joka listaa kaikki verkkosivuston yksittäiset sivut hakukoneita varten. Tämä helpottaa niiden löytämistä ja indeksointia huomattavasti. Tämä on erityisen tärkeää suurille sivustoille, joilla on paljon sisältöä.

Tuplaantuneet sisällöt

Tuplaantuneet sisällöt sekoittaa hakukoneita ja jakaa yksittäisen sivun arvoa, mikä yleensä myös vaikuttaa negatiivisesti niiden sijoituksiin eri hakukoneissa. Tämä on myös Googlen antamien parhaiden käytäntöjen vastaista.

Kuvien Alt-tekstit

Alt-tekstit tarjoavat kuvauksen kuvien sisällöstä. Nämä auttavat hakukoneita ymmärtämään kuvien kontekstin ja merkityksen. Ne ovat myös todella tärkeitä saavutettavuuden kannalta esimerkiksi näkövammaisille käyttäjille.

Sisäinen linkitys

Sisäinen linkitys auttaa luomaan sivustosi sisäisen rakenteen ja jakamaan sivukohtaisen arvon eri sivujen kesken. Se on keskeinen tekijä, sekä käyttäjäkokemuksen, että SEO:n näkökulmasta.

Rikkinäiset linkit ja uudelleenohjaukset

Rikkinäiset linkit voivat haitata käyttäjäkokemusta ja vähentää verkkosivujen uskottavuutta. Säännöllinen tarkistus ja korjaus varmistavat, että sivustosi toimii sujuvasti ja säilyttää arvonsa hakukoneissa ja käyttäjien silmissä.

Uudelleenohjaukset (esim. 301- tai 308-redirect) puolestaan ohjaavat käyttäjiä ja hakukoneita oikeille sivuille, jos sisältö on siirretty tai poistettu kokonaan (404-virhe).

Sivuston käytettävyys

Verkkosivujen yleisen käytettävyyden parantaminen kattaa useita kohtia, kuten sivujen latausnopeuden, responsiivisen suunnittelun ja tietoturvan.

Nämä kaikki ovat olennaisia parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi. Helppokäyttöisyys tukee myös verkkosivujen sijoituksia Googlessa, sillä hakukoneet arvostavat käyttäjäystävällisiä sivuja.

Verkkosivut latautuvat nopeasti

Nopeasti latautuvat sivut parantavat käyttökokemusta ja vaikuttavat positiivisesti sivuston sijoituksiin Googlen hakutuloksissa.

Latausnopeuden optimointi sisältää kuvien pakkaamisen pienempään tiedostokokoon, muiden resurssien minimoimisen ja palvelimen vastausajan parantamisen.

Verkkosivut on optimoitu kaikille laitteille ja näytöille

Sivuston optimointi eri laitteille ja näytöille, kuten mobiililaitteille, tableteille ja tietokoneille on tärkeää. Näin jokainen käyttäjä saa parhaan mahdollisen kokemuksen riippumatta siitä, millä laitteella sivustoja käytetään.

Tämä niinsanottu mobiiliresponsiivisuus on tärkeää sekä käyttäjäkokemuksen että hakukoneoptimoinnin kannalta.

Verkkosivut ovat tietoturvalliset

Tietoturvalliset verkkosivut suojaavat käyttäjien tietoja ja lisäävät luottamusta verkkosivustoa kohtaan. Tietoturvan perusasioihin kuuluvat HTTPS-yhteyden käyttö, säännölliset päivitykset ja haavoittuvuuksien nopeat korjaukset.

Sisäinen SEO (On-Page SEO)

Verkkosivujen sisäisessä hakukoneoptimoinnissa tuotetaan ja optimoidaan sisältöä paremmin käyttäjiä ja hakukoneita varten. Tämä voidaan jakaa kahteen eri osaan:

 1. Tekstisisältö sekä muut näkyvät elementit optimoidaan lukijan haluja ja tarpeita varten. 
 2. Lähdekoodi optimoidaan palvelemaan hakukoneiden tarpeita varten.

Hakukoneoptimoinnin sisäisen SEO:n prosessi on hyvin yksinkertainen. Avaamme näitä vaiheita enemmän alempana.

 1. Nykytilan kartoitus ja tavoitteet
 2. Avainsanatutkimus sekä kilpailija-analyysi
 3. Hakuintentioiden selvittäminen
 4. Sisältöstrategia ja sisällön tuottaminen
 5. Sisällön tekninen optimoiminen (Title tag, meta description)
 6. Tuloksien mittaaminen ja analysointi

Nykytilan kartoitus ja tavoitteet

Oikeaoppinen hakukoneoptimointi alkaa lähes aina verkkosivujen nykytilan kartoituksella ja hakukoneoptimoinnin ponnisteluiden tavoitteiden määrittämisellä.

Haluamme saada kartoituksessa vastauksia esimerkiksi näihin kysymyksiin:

 • Kuinka monella avainsanalla eli hakutermillä verkkosivut jo löytyvät?
 • Kuinka paljon verkkoliikennettä saamme kuukausittainen?
 • Mitä toivomme saavuttavan hakukoneoptimoinnilla?
 • Mikä on hakukoneoptimoinnin maksimaalinen potentiaali?
 • Missä kohdissa on eniten korjattavaa?
 • Mitkä SEO-työvaiheet ovat liiketoiminnan kannalta tärkeimmät?

Yleensä tässä vaiheessa löytyy jo hyviä ideoita seuraavaa vaihetta varten, jossa keräämme potentiaalisia ja liiketoimintaa tukevia avainsanoja.

Kaikki sellaiset sivut, jotka sijoittuvat hakutuloksissa 5-15 sijalle ovat ns. “matalalla roikkuvia hedelmiä”. Näitä sivuja kannattaa päivittää paremmiksi rikastamalla sisältöä tai tekemällä siitä vain yksinkertaisesti enemmän arvokkaampaa kävijälle.

Meidän on hyvä myös tietää missä kunnossa verkkosivut ovat teknisesti. Meidän on hyvä ainakin tarkastaa aluksi se, että hakukoneet kuten Google osaa indeksoida sivumme.

Samalla haluamme verkkosivuilta muunmuassa seuraavia pohjalukemia:

 • Verkkosivujen latausnopeudet
 • SEO:n kannalta oleelliset elementit:
  • Title Tag ja meta-kuvaukset
  • Otsikointi -hierarkia (H1-H6)
  • Kuvien alt-tägit
 • Rikkinäisten linkkien lukumäärä
 • Sisäisten linkkien puute

Näiden pohjalta voimme korjata kaikki ne tekniset puutteet, jotka ovat kaikista kriittisimpiä hakukonenäkyvyyden kannalta. Samalla saamme poimittua tärkeitä avainsanoja sisältöstrategiaa varten.

Avainsanatutkimus ja kilpailija-analyysi

Kattava avainsanatutkimus on toimenpide, jossa keräämme verkkosivuille oleelliset ja liiketoimintaa tukevat hakusanat tai -lauseet. Tämä tapahtuu yleensä perus listamuodossa esimerkiksi Google Sheet tai Excel -tiedostoon. 

Tavoitteemme on saada avainsanoja, joita varten haluamme lähteä tuottamaan hakutuloksissa näkyvää sisältöä. Tämä toimii seuraavan vaiheen eli sisältöstrategian perustana.

Listaamme myös jokaisen avainsanan tärkeimmät ominaisuudet. Me keskitymme yleensä näihin kolmeen tärkeään asiaan:

 1. Kuukausittainen hakumäärä
 2. Relevanttius
 3. Kilpailullisuus ja vaikeusaste
Hakumäärä ja volyymi

Haluamme selvittää kuinka paljon kyseistä avainsanaa haetaan kuukausittain. Priorisoimme niitä hakusanoja eniten, sillä ne yleensä tuottavat myös eniten silmäpareja sivustolle.

Relevanttius

Monet tekevät sen virheen, että he katsovat avainsanan hakujen volyymia sokeasti ja lähtevät työstämään vain sen perusteella uutta sisältöä sivuille.

Yrityksen liiketoiminnan kannalta tulee myös miettiä sitä, mitkä avainsanat ovat niitä, jotka oikeasti tuottavat yritykselle eniten tuloksia.

Kuvittele, että olet puutarhavälineitä myyvä yritys ja löydät kaksi avainsanaa:

 1. Puutarhaletku (1000 hakua / kk)
 2. Puutarhatyökalut (100 hakua / kk)

Nämä kaksi avainsanaa ja niiden taustalla oleva merkitys on suuri. Mikäli et kuitenkaan ole myymässä puutarhaletkuja vaan pelkästää puutarhatyökaluja, on suhteellisen fiksua panostaa kaikki resurssit tuohon jälkimmäiseen avainsanaan.

H5: Kilpailullisuus

Hakukoneoptimointi on usein maratooni kuin nopea sprintti. Tämä pätee varsinkin niihin avainsanoihin, joissa kilpailu on todella kovaa.

Jokainen avainsana voidaan listata sen mukaan, kuinka helppoa sen kärkisijoitus on saavuttaa. Tähän on olemassa “avainsana vaikeusaste” -luku (eng. Keyword Difficulty, KD), joka kertoo sen kuinka vaikeaa on saada sijoitus kyseiselle avainsanalle.

Tällä työkalulla pystyt selvittämään kätevästi yksittäisen avainsanan vaikeusasteen. Alla on kuvakaappaus työkalun antamasta tuloksesta avainsanalle “hakukoneoptimointi”.

Kilpailutusaste Ahref -työkalun avulla

Mikäli toimialasi on todella kilpailutettu ja lähes jokainen liiketoiminnalle tärkeä avainsana on vaikeasti saavutettavissa, on hyvä miettiä maksetun Google-mainonnan hyödyntämistä. Tämä tukee samalla SEO-panostuksia.

Tässä listattuna joitakin ideoita ja vaihtoehtoja avainsanoja varten:

 • Yrityksen tarjontaan liittyvät hakusanat (palvelut, tuotteet)
 • Asiakkaan ongelmaan liittyvät avainsanat, joihin tarjoat ratkaisua
 • Paikalliset avainsanat, jossa yrityksesi toimii (kaupunki + palvelu)

Muista aina tehdä kattava kilpailija-analyysi toimialasi muista yrityksistä. Näin saat laadukkaan listan avainsanoista, joilla he jo näkyvät Googlessa. Tämä auttaa sinua samalla pohtimaan lisää ideoita uusia avainsanoja varten.

Jos olet ulkoistamassa hakukoneoptimointia esimerkiksi meidän kaltaiselle digitoimistolle, pyydä heiltä aina avainsanatutkimuksen lisäksi kilpailija-analyysi.

Hakuintentioiden selvittäminen

Avainsanojen määrittelyssä ja sisällöntuottamisessa meidän tulee ensin tietää sen hakuintentio. Intentiolla tarkoitetaan sitä, miksi kyseistä hakutermiä ylipäätään käytetään ja mihin tarkoitukseen. Mikä on siis hakijan tavoite haulla.

Hakuintentioiden määrittely on erittäin tärkeä vaihe, sillä se antaa meille käsityksen siitä millaista sisältöä meidän tulee tuottaa kyseiselle avainsanalle. Näin osaamme kirjoittaa sellaista sisältöä, joka palvelee kohdeyleisöä parhaiten.

Hakuintentiot voidaan jakaa neljään eri osaan:

 1. Informatiivinen
 2. Navigaatio
 3. Kaupallinen
 4. Transaktionaalinen

Kaikilla hakutermeillä on oma hakuintentio, jonka tarkastaminen on hyvin loogista. Tässä vaiheessa on paras tapa luottaa omaan päättelykykyyn. Todistetusti paras tapa on Googlata kyseinen avainsana ja tarkastella mitä tuloksia sieltä tulee esiin.

Näistä tuloksista voimme hyvin nopeasti huomata onko Googlen antamat tulokset oppaita (informatiivinen), tuotevertailuja (kaupallinen), tuotesivuja (transaktionaalinen) vai lähimmäisen yrityksen omat sivut (navigational).

Monet SEO-työkalut antavat valmiiksi avainsanojen hakuintention. Kokemuksesta en kuitenkaan luottaisi täysin niiden antamiin tuloksiin. Sen sijaan tarkastaisin jokaisen hautermin intention itse käyttämällä omaa päättelykykyä yllä mainitulla tavalla.

Kuvitellaan tilanne jossa myyt maalauspalveluita omakotitalon omistajille. Hakutermillä “maalauspalvelu [paikkakunta]” kaikki kolme ensimmäistä hakutulosta on tällä paikkakunnalla toimivien kyseistä palvelua tarjoavien yritysten etusivuja.

Tässä tapauksessa ei siis ole kannattavaa kirjoittaa tälle avainsanalle blogikirjoitusta, joka kertoo maalauspalvelusta kyseisellä paikkakunnalla. Parempi lähestymistapa on optimoida yrityksen verkkosivujen etusivu tälle kyseiselle avainsanalle.

1. Informatiivinen

Käyttäjä etsii hakukoneesta tietoa miten tehdä jotain tai miten jokin asia toimii. Hakusana yleensä alkaa kysymyksellä esimerkiksi “miten vaihtaa autonrengas itse”.

Hakematta kyseistä avainsanaa, on todella selvää, että Googlen antamat tulokset ovat tässä tapauksessa hyvin todennäköisesti informatiivisia blogikirjoituksia tai oppaita. Kokeile vaikka itse.

2. Navigaatio

Verkkovierailija pyrkii tässä hakuintentiossa löytämään tietyn tiedossa olevan paikan. Hän siis tässä tapauksessa tietää mitä etsii, mutta haluaa esimerkiksi löytää kyseisen paikan yhteystiedot tai reittiohjeet.

Tästä oiva esimerkki voisi olla “kauppakeskus kamppi” tai “kampaamo [kampaamon nimi]”. Nämä hakutulokset ovat mahdollisesti sellaisia tuloksia, missä hakija saa selvät reittiohjeet kyseiseen paikkaa.

3. Kaupallinen

Hakija ei tässä intentiossa vielä tiedä mitä on ostamassa, mutta on kuitenkin halukas vertailemaan eri vaihtoehtoja. Hän siis kilpailuttaa eri palveluntarjoajia tai vertailee eri tuotteiden ominaisuuksia.

Tästä esimerkkejä voisi olla vaikka “paras taulutelkkari 2024” tai “verkkosivujen tekijä turku”. Hauissa tulee näillä termeillä varmasti eri yritysten palvelu- tai tuotesivuja, joita kävijä voi sitten kätevästi avata ja vertailla.

4. Transaktionaalinen

Tässä tapauksessa Googlea käyttävä on jo ostohousut jalassa. Hakusanana voi toimi esimerkiksi tuotteen nimi ja malli sekä lopuksi hintavertailuun viittaava sana “iphone 15 pro max hinta”. Google tyypillisesti antaa kyseisen tuotteen tuotesivuja.

Sisältöstrategia ja sisällön tuottaminen

Tässä vaiheessa meillä on olemassa kaiken kattava lista niistä tärkeistä avainsanoista, jolle haluamme päästä sijoittumaan paremmin Googlessa.

Osaamme myös priorisoida näitä avainsanoja niiden hakuintentioiden, hakumäärän ja kilpailutusasteen perusteella. Tämän jälkeen alamme työstämään sisältöstrategiaa.

Sisältöstrategia

Sisältöstrategiassa rakennamme ja määrittelemme ne avainsanat, joista alamme tuottamaan sisältöä verkkosivuillemme. Tämä tehdään esimerkiksi näistä syistä:

 • Priorisoimme yrityksen liiketoiminnalle oleellisimmat hakusanat
 • Tiedämme missä järjestyksessä alamme tuottamaan sisältöä
 • Pystymme aikatauluttamaan sisällöntuottamisen eri vaiheet
 • Kykenemme jakamaan jokaiselle omat roolit:
  • Tiedon hakeminen
  • Kirjoittaminen
  • Laadun varmistaminen
  • Julkaiseminen
 • Tiedämme millaista sisältöä alamme tuottamaan:
  • Laskeutumis-, tuote- tai palvelusivu
  • Artikkeli, opas tai blogikirjoitus

Sisältöstrategia auttaa meitä hahmottamaan selvän tehtävälistan. Näin jokainen SEO-prosessissa oleva on kartalla siitä missä mennään. Samalla pystymme arvioimaan karkean aikatauluarvion jokaisen prosessin toimenpiteelle.

Tämän tehtävälistan tärkeimmistä asioista on myös sisällön tyypin kartoittaminen, mikä perustuu kyseisen avainsanan hakuintentioon.

Tyypillisesti jos yrityksesi tuottaa esimerkiksi renkaanvaihtoja, on tälle hyvä luoda palvelusivuja esimerkiksi avainsanojen “renkaanvaihto edullisesti” tai “nopea renkaanvaihto” ympärille.

Informatiivisen sisällön esimerkki blogikirjoituksesta voisi olla avainsanalle “kuinka maalata seinä”. Tämä kysymys on loogisesti ajatellen suoraan tehty ohjeistavaa kirjotusta varten. Hakijalla on varmasti tarkoituksena oppia miten maalata seinä.

Näiden lisäksi sisältöstrategian yksi suurimmista eduista on laatia aikataulutus ja priorisointi näille kerätyille avainsanoille sekä niiden sisällöille.

Ensimmäisenä kannattaa lähteä työstämään alhaalla roikkuvia hedelmiä (eng. Low Hanging Fruit), joista mainitsimme aikaisemmin. Nämä ovat niitä avainsanoja, joilla verkkosivut jo sijoittuvat hakukoneissa.

Parantamalla näiden sivujen sisältöä kattavammaksi tai yleisesti viilaamalla sen sisältöä arvokkaammaksi, on suuri todennäköisyys sijoittua näillä avainsanoilla korkeammaksi.

Sinulla ei ole olemassa olevia avainsanoja, joihin jo sijoitut hakukoneissa? Ei hätää! Aloita niistä avainsanoista, joissa ei ole paljon kilpailua, on hyvä määrä hakuja kuukaudessa sekä sen hakuintetio tukee liiketoimintaasi.

Alla olevassa kuvassa vielä muistutus siitä miksi haluamme verkkosivut vain ja ainoastaan ensimmäiselle sivulle:

Googlen hakutuloksien ensimmäisen sivun klikkausten jakautuminen.
Sisällön tuottaminen

Olet jo varmasti joskus kuullut sanonnan “Sisältö on kuningas”. Se ei ehkä ole suomalaisen korvaan tuttu, mutta se pätee hakukoneoptimoinnissa erittäin osuvasti.

Sisältö ja sen arvo lukijalle on hakukoneoptimoinnissa eittämättä kaikista tärkein asia. Mikäli sisältö on kuraa, ei kävijät lue sitä. Jos näin tapahtuu, Google kyllä huomaa sen ja suhteellisen nopeasti lopettaa sen näyttämisen hakijoille.

Koska tämä on aiheena niin kattava ja tärkeä, niin olemme kirjoittamassa tästä myös ihan omaa opasta. Se tulee kattamaan kaiken tähän liittyvän

Seuraavaksi käymme läpi muutamat todella tärkeät asian sisällön tuottamiseen liittyen sekä siihen liittyvät yleiset parhaat käytänteet.

Hakukoneoptimoitu sisältö on yleensä:

 • Artikkeli tai blogikirjoitus
  • Käytetään vastaamaan kysymyksiin informatiivisesti
  • Esimerkiksi “Kuinka paljon hakukoneoptimointi maksaa vuonna 2024?”
 • Palvelu- tai tuotesivu
  • Esitellään kattavasti yrityksen tarjonta palvelu- tai tuotesivulla
  • Esimerkiksi “Sammaleen poisto huopakatolta”
 • Muu sisältösivu
  • Kampanjan laskeutumissivu, laskuri tai muu arvoa tuottava sivu
  • Esimerkiksi “Omakotitalon katon maalauksen hintalaskuri”

Kirjoitetun sisällön pituuteen ja tarkkoihin sanamääriin Google ei ole dokumentoinnissaan ottanut kantaa. Tutkimusten mukaan kuitenkin perus alasivun sanamäärä vaihtelee 500-2000 sanan välimaastossa.

Aikaisemmin mainitsemani Backlinko -tutkimuksen mukaan ensimmäisellä hakutulossivulla olevien sivujen keskimääräinen sanamäärä on tarkalleen 1447 sanaa. Tässä tutkimuksessa kohdeyleisönä on Yhdysvallat ja Suomessa tilanne on eri. 

Sanamäärästä ja sisällön pituudesta ei kannata fiksoitua. Tärkeintä on se, että sisällössä tulee esille ne kaikki asiat, jotka on lukijalle oleellisia. On kuitenkin hyvä verrata avainsanalla löytyvien tuloksien sanamääriä ja vertailla niitä keskenään.

Me olemme huomanneet hyväksi tavaksi ottaa avainsanan ensimmäisen viiden tuloksen sanamäärän ja laskeneet niiden keskiarvon. Tämän luku antaa meille hyvän lähtökohdan tulevan sisällön merkkimäärään.

Sisällön laajuuteen ja kattavuuteen liittyy yleensä:

 • Kohdeyleisö ja ostajapersoonat: Kirjoitat todennäköisesti tarkemmin ja kattavammin B2B-asiantuntijoille, kuin juoksukenkiä haluaville perus tallaajille.
 • Toimiala ja aihealue: Tietyt aiheet ja toimialat vaativat enemmän syvällisempää katsausta tiettyihin aihepiireihin.
 • Hakuintentio: Tässäkin kohtaan on hyvä ottaa huomioon sisällössä se, kirjoitanko kattavasti tai vain yksinkertaisesti pääkohdat ja faktat.
 • Avainsana: Kaikilla avainsanoilla sen oleellista ydintä  ei tarvitse sepitellä yli tuhannella sanalla, jos siihen vaaditaan vain muutama hassu lause.

Lopuksi haluan muistuttaa siitä, että kirjoita sisältöä aina tarkkaa kohdeyleisöä varten ihminen ihmiselle. Hakukoneet arvostavat tätä eniten. Muista myös lisätä kuvia, taulukkoja, videoita ja muita visuaalisia elementtejä, jotka elävöittävät tekstiä.

Aleksi Huusko
Aleksi Huusko
Aleksi Huusko on verkkosivujen tekijä, graafinen suunnittelija, hakukoneoptimointi ja digimarkkinoinnin asiantuntija, jolla on yli 10 vuoden kokemus alalta.
Projekti jo mielessä?
Luodaan se yhdessä