Verkkopalvelut
~
7
min lukemisaika

Logon suunnittelu - Ammattilaisen vinkit yrityksille

Hyödylliset vinkit logon suunnitteluun - ammattilaisen neuvoilla erottaudut kilpailijoista ja viestit brändisi arvoja tehokkaasti. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Kirjoittanut
Aleksi Huusko
Julkaistu
26.2.2024
This is some text inside of a div block.
Logon suunnittelu - Ammattilaisen vinkit yrityksille
Sisällysluettelo
Example H2
Example H3
Example H4
Example H5
Example H6
Logon suunnittelu on tärkeä osa brändin rakentamista. Hyvin suunniteltu logo erottaa yrityksesi muista ja auttaa asiakkaitasi tunnistamaan sekä muistamaan sen paremmin.

Logon suunnittelu vaikuttaa suuresti siihen, kuinka asiakkaasi näkevät yrityksesi. Tässä artikkelissa käymme läpi tärkeimmät asiat, jotka sinun tulisi tietää logon suunnittelusta.

Mikä on logo ja miksi se on tärkeä?

Logo on graafinen merkki, joka edustaa yritystäsi tai brändiäsi. Se voi olla kuvio, symboli, typografia tai niiden yhdistelmä.

Logo on tärkeä, koska se on usein ensimmäinen asia, jonka asiakkaasi näkevät yrityksesi tai brändisi kohdatessaan.

Hyvin suunniteltu logo voi vaikuttaa suuresti siihen, kuinka asiakkaasi näkevät yrityksesi. Se voi tehdä yrityksen kilpailusta erottuvan ja auttaa asiakkaitasi muistamaan sinut paremmin.

Merkitys brändin rakentamisessa

Logon suunnittelulla on suuri merkitys yrityksen brändin rakentamisessa. Hyvin suunniteltu logo erottuu kilpailijoista ja luo tunnettuvuutta.

Logon käyttötavat

Logon avulla yritys voi kertoa tarinansa ja viestiä brändinsä arvoista ja identiteetistä. Hyvin suunniteltu logo voi myös auttaa yritystä herättämään kiinnostusta potentiaalisissa asiakkaissa.

Miksi luoda logo yritykselle?

Logo on yksi tärkeimmistä keinoista erottua kilpailijoista ja luoda tunnettuutta. Siksi logon suunnitteluun kannattaa panostaa aikaa, vaivaa ja rahaa.

Hyvin suunniteltu logo voi tuoda yritykselle merkittäviä hyötyjä ja auttaa sitä menestymään kilpailluilla markkinoilla.

{{blogpost-quote}}

Logon suunnitteluprosessi

Hyvin suunniteltu logo vaatii aikaa, vaivaa ja ammattitaitoa. Ensimmäinen askel on ymmärtää yrityksen tarina ja arvot. Tämän jälkeen logoa suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Brändi-identiteetti ja kohderyhmä

Logon suunnittelussa on tärkeää huomioida brändin identiteetti ja kohderyhmä. Brändin identiteetti tarkoittaa yrityksen henkilöitymistä ja sen määrittämistä, mitä yritys haluaa olla ja miten se haluaa näyttäytyä.

Kohderyhmä puolestaan tarkoittaa niitä ihmisiä, joille yritys haluaa viestiä ja myydä tuotteitaan.

Logosuunnittelun tavoite

Logon suunnittelun tavoitteena on luoda erottuva ja muistettava logo, joka kertoo yrityksen tarinan ja arvot. Hyvin suunnitellun logon tunnistaa yhdellä silmäyksellä ja se jättää pysyvän vaikutuksen katsojaan.

Logon suunnitteluprosessin vaiheet

Suunnitteluprosessiin kuuluu usein useita erilaisia vaiheita, kuten konseptien suunnittelua ja hienosäätöä. Lopuksi asiakkaalle esitellään erilaisia vaihtoehtoja, joista hän voi valita mieleisensä.

Tässä on esimerkki vaihe vaiheelta logon suunnitteluprosessista:

 1. Tutkimus: Ymmärrä brändisi, sen arvot ja kohdeyleisö.
 2. Ideointi: Kehitä ideoita ja luonnostele logoja.
 3. Konseptointi: Valitse parhaat ideat ja kehitä niitä edelleen.
 4. Viimeistely: Hio lopullinen logo ja testaa sen toimivuus eri käyttötilanteissa.

Logon suunnittelun haasteet

Logon suunnittelussa on useita haasteita. Yksi haasteista on se, että logo on suunniteltava niin, että se toimii monissa eri yhteyksissä ja eri kokoisina.

Logon on toimittava niin verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, mainoksissa kuin esitteissäkin. Siksi logon on oltava helposti tunnistettava ja luettava myös pienessä koossa.

Toinen haaste on se, että logo on suunniteltava niin, että se erottuu kilpailijoista. Kilpailu on useilla aloilla kovaa, joten logon on oltava uniikki ja erottuva.

Hyvin suunniteltu logo voi auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista ja herättää kiinnostusta potentiaalisissa asiakkaissa.

Kolmas haaste on se, että logo on suunniteltava niin, että se kertoo yrityksen tarinan ja arvot. Hyvin suunnitellun logon avulla yritys voi viestiä brändinsä arvoista ja identiteetistä.

Logon suunnittelun hinta

Logon suunnittelun hinta vaihtelee suuresti riippuen suunnittelijasta, projektin laajuudesta ja vaatimuksista.

Yksinkertaisen logon suunnittelun voi saada jo muutamalla sadalla eurolla, kun taas laajempi projekti, jossa suunnitellaan useita erilaisia konsepteja ja hienosäädetään niitä, voi maksaa useita tuhansia euroja.

Logon suunnittelun hinta riippuu myös siitä, käytetäänkö ulkopuolista suunnittelijaa vai suunnitellaanko logo yrityksen sisällä.

Ulkopuolinen suunnittelija voi tuoda mukanaan erityistaitoja ja näkemystä, mutta samalla se voi nostaa projektin hintaa.

Toisaalta yrityksen sisällä suunniteltu logo voi olla edullisempi vaihtoehto, mutta sen laatu ja ammattitaito voivat jäädä ulkopuolisen suunnittelijan tasosta.

{{blogpost-quote}}

Logon suunnittelu itse

Millainen on hyvä logo?

 1. Yksinkertainen: Hyvä logo on yksinkertainen ja helppo muistaa.
 2. Selkeä: Hyvä logo on helposti luettavissa ja tunnistettavissa.
 3. Sovellettava: Hyvä logo sopii brändiisi ja sen arvoihin.
 4. Uniikki: Hyvä logo erottuu muista ja on helposti tunnistettavissa.
 5. Kestävä: Hyvä logo on ajaton ja säilyy ajankohtaisena vuodesta toiseen.

Mitä värejä logossa kannattaa käyttää?

Värit ovat tärkeä osa logon suunnittelua. Ne voivat vaikuttaa suuresti siihen, kuinka asiakkaasi näkevät brändisi ja millaisia mielleyhtymiä se herättää. Tässä muutama esimerkki:

 • Punainen: aktiivinen, rohkea, intohimoinen.
 • Keltainen: iloinen, energinen, optimistinen.
 • Vihreä: luonnollinen, rauhallinen, harmoninen.
 • Sininen: luotettava, vakaa, turvallinen.
 • Oranssi: ystävällinen, lämmin, energinen.

On tärkeää valita värit, jotka sopivat yrityksen brändin arvoihin ja henkeen. Usein kannattaa käyttää vain muutamaa väriä, jotta logo säilyy yksinkertaisena ja helposti muistettavana.

Millaisia fontteja logossa kannattaa käyttää?

Fontti on tärkeä osa logon suunnittelua. Se voi vaikuttaa suuresti siihen, kuinka asiakkaasi näkevät brändisi ja millaisia mielleyhtymiä se herättää. Tässä muutama esimerkki:

 • Serif-fontit: perinteiset, luotettavat, arvokkaat.
 • Sans-serif-fontit: modernit, selkeät, tyylikkäät.
 • Käsinkirjoitus-fontit: ystävälliset, persoonalliset, lämpimät.

On tärkeää valita fontti, joka on yritysilmeen näköinen. Usein kannattaa käyttää vain yhtä fonttia, jotta logo säilyy yksinkertaisena ja helposti luettavana.

Mistä löytää inspiraatiota logon suunnitteluun?

Logon suunnitteluun voi löytää inspiraatiota monesta eri lähteestä. Tässä muutama esimerkki:

 • Kilpailijat: Tutki kilpailijoidesi logoja ja huomioi, millaisia elementtejä niissä on.
 • Brändin arvot: Mieti, millaisia arvoja brändisi edustaa ja yritä löytää logo, joka sopii näihin arvoihin.
 • Luonto: Luonto voi tarjota paljon inspiraatiota, kuten erilaisia värejä ja muotoja.
 • Kaupunkiympäristö: Kaupunkiympäristössä voi olla mielenkiintoisia muotoja ja elementtejä, joista voi saada inspiraatiota.

On tärkeää tutkia erilaisia lähteitä ja löytää ne elementit, jotka sopivat parhaiten brändisi arvoihin ja henkeen.

Miten logoa kannattaa käyttää?

Logo on tärkeä osa brändiä ja sitä tulisi käyttää johdonmukaisesti kaikissa eri kanavissa. Tässä muutama esimerkki:

 • Verkkosivusto: Logo tulisi näkyä selkeästi verkkosivustosi yläreunassa.
 • Sähköpostit: Logo tulisi näkyä sähköposteissasi joko otsikkorivillä tai allekirjoituksessa.
 • Some-kanavat: Logo tulisi näkyä yhtenäisenä brändinä kaikilla some-kanavillasi.
 • Mainokset: Logo tulisi näkyä selkeästi mainoksissasi.

On tärkeää huolehtia siitä, että logo näkyy johdonmukaisesti eri kanavissa ja että sen käyttö on sopusoinnussa brändisi arvojen kanssa.

Kuinka valita oikea logosuunnittelija?

Logon suunnittelu on tärkeä osa brändin rakentamista ja siksi kannattaa panostaa oikean suunnittelutiimin valintaan.

Hyvä suunnittelutiimi osaa kuunnella sinua ja ymmärtää brändisi arvot ja henkeen. He osaavat myös luoda yksilöllisiä ja kestäviä logoja, jotka erottuvat muista.

On tärkeää tutkia eri suunnittelutiimien taustoja ja referenssejä ennen valintaa. Kannattaa myös pyytää tarjouksia ja keskustella eri vaihtoehdoista ennen päätöksen tekemistä.

{{blogpost-quote}}

Logon käyttö ja suojaaminen

Kun olet saanut logon suunniteltua, sen käyttöä tulee miettiä tarkkaan. Logo tulee olla käytössä yhtenäisesti kaikilla alustoilla, jotta se tunnistetaan aina yrityksesi kanssa.

Logon käyttöä koskevat ohjeet kannattaa kirjata ylös ja jakaa kaikille yrityksen työntekijöille, jotta logoa käytetään yhtenäisesti ja oikein kaikilla alustoilla.

Logon käyttöohjeissa kannattaa määritellä muun muassa logon väritys, värien käyttöohjeet, fontit, logon suhde ja käyttötarkoitukset.

Logon suojaaminen on tärkeä osa brändin suojaamista. Kun logosi on suojattu, etuoikeus sen käyttöön kuuluu vain sinulle. Logon suojaamiseksi kannattaa hakea tavaramerkkirekisteröintiä, joka antaa sinulle yksinoikeuden logon käyttöön tietyllä alueella ja tietyn ajan.

Logon päivittäminen

Ajan kuluessa yrityksen brändi ja arvot voivat muuttua, jolloin myös logon päivittäminen voi olla tarpeellista. Logon päivittämistä tulee harkita tarkkaan, sillä logo on usein yrityksen tunnetuin elementti.

Jos logon päivittäminen on tarpeen, tulee uusi logo suunnitella huolellisesti niin, että se edelleen kuvastaa yrityksen arvoja ja toimintaa.

Logon suunnittelu on tärkeä osa yrityksen brändin rakentamista. Hyvin suunniteltu logo on investointi tulevaisuuteen, sillä se erottaa yrityksesi kilpailijoista ja auttaa sinua viestimään brändisi arvoja selkeästi ja tehokkaasti.

Kun logon suunnittelusta huolehditaan huolellisesti, se auttaa luomaan vahvan brändin, joka erottuu kilpailijoista ja houkuttelee asiakkaita.

Yhteenveto logon suunnittelusta

Logon suunnittelu on tärkeä osa brändin rakentamista. Hyvin suunniteltu logo erottaa yrityksesi muista ja auttaa asiakkaitasi tunnistamaan ja muistamaan sinut paremmin.

Tärkeimmät tekijät onnistuneessa logon suunnittelussa ovat yksinkertaisuus, selkeys, soveltuvuus, uniikkius ja kestävyys.

On tärkeää valita värit ja fontit, jotka sopivat yrityksen brändin arvoihin ja henkeen. Logo tulisi käyttää johdonmukaisesti eri yhteyksissä ja valita oikea suunnittelutiimi.

Inspiraatiota logon suunnitteluun voi löytää monista eri lähteistä, kuten kilpailijoista, brändin arvoista, luonnosta ja kaupunkiympäristöstä.

Jos etsit ammattitaitoista logon suunnittelijaa, ota yhteyttä meihin. Tarjoamme ammattitaitoista logon suunnittelua, joka on suunniteltu juuri sinun yrityksesi tarpeisiin. Yhdessä voimme luoda uniikin ja toimivan logon, joka auttaa sinua erottumaan kilpailijoista.

{{blogpost-quote}}

Projekti jo mielessä?
Luodaan se yhdessä
This is some text inside of a div block.

Aleksi Huusko on Webflow-asiantuntija ja Google-kasvustrategioiden ammattilainen, joka on erikoistunut auttamaan eri toimialojen yrityksiä saavuttamaan digitaalisen näkyvyyden ja kasvun tavoitteet. Hän on tunnettu kyvystään hyödyntää Webflow-alustan monipuolisia ominaisuuksia luodakseen visuaalisesti vaikuttavia ja tehokkaita verkkosivustoja, jotka parantavat käyttäjäkokemusta sekä tehostavat asiakkaiden sitoutumista.

Webflow-asiantuntijana Aleksi ymmärtää syvällisesti, miten kyseistä alustaa voidaan käyttää luomaan täysin räätälöityjä, mobiiliresponsiivisia verkkosivuja, jotka eivät ainoastaan vastaa nykypäivän käyttäjien vaatimuksiin, vaan myös tukevat hakukoneoptimointia (SEO). Hänen työnsä on osoitus siitä, miten tekninen osaaminen yhdistettynä luovaan suunnitteluun voi tuottaa tuloksia, jotka sekä näyttävät hyvältä, että sijoittuvat korkealle Google-hauissa.

Google-kasvustrategioiden osalta Aleksi on osoittanut poikkeuksellista näkemystä ja asiantuntemusta. Hän käyttää dataan pohjautuvaa lähestymistapaa ymmärtääkseen markkinatrendejä ja kuluttajakäyttäytymistä, mikä mahdollistaa kohdennetun sisällön sekä markkinointistrategioiden suunnittelun. Tämä ei ainoastaan lisää verkkonäkyvyyttä Google-hakutuloksissa vaan myös parantaa sivuston konversioastetta ja asiakkaiden sitoutumista.

Huusko on tunnustettu kyvystään yhdistää tekninen osaaminen ja liiketoimintastrategia tarjoten asiakkailleen kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka edistävät digitaalista läsnäoloa ja tukevat liiketoiminnan kasvua pitkällä tähtäimellä. Hän on sitoutunut pysymään ajan tasalla digimarkkinoinnin ja web-teknologian jatkuvista muutoksista, varmistaen, että hänen asiakkaansa hyötyvät viimeisimmistä innovaatioista ja parhaista käytännöistä.

Aleksi Huusko on paitsi Webflow-asiantuntija ja Google-kasvun ammattilainen, myös kokenut kouluttaja ja konsultti, joka jakaa mielellään tietämystään sekä kokemuksiaan auttaakseen muita kehittämään omaa osaamistaan digimarkkinoinnin ja web-suunnittelun alueilla. Hänen lähestymistapansa perustuu avoimuuteen, yhteistyöhön ja jatkuvaan oppimiseen, mikä tekee hänestä arvostetun asiantuntijan, niin asiakkaiden, kuin kollegoiden keskuudessa.

Yhteenvetona voimme todeta, että Aleksi Huusko edustaa digitaalisen markkinoinnin ja web-suunnittelun huippuosaamista. Hänen asiantuntemuksensa Webflow-alustassa ja Google-kasvustrategioissa tarjoaa jokaiselle yritykselle ainutlaatuisen mahdollisuuden parantaa verkkonäkyvyyttään sekä saavuttaa kasvutavoitteensa tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Tilaa ilmainen uutiskirje
Tilaamalla hyväksyt tietosuojaselosteen ja uutiskirjeen tilaamisen.
Kiitos uutiskirjeen tilauksesta!
Hups jotain meni vikaan. Yritä uudelleen!
Projekti jo mielessä?
Luodaan se yhdessä