Mikä on brändi ja miten se vie yrityksesi menestykseen?

Verkkopalvelut
~
5
min lukemisaika
Kirjoittanut
Aleksi Huusko
Julkaistu
4.5.2024
Päivitetty
1.2.2024
Faktat
https://www.alecom.fi/blogi/mika-on-brandi-ja-miten-se-vie-yrityksesi-menestykseen
Mikä on brändi ja miten se vie yrityksesi menestykseen?
Sisällysluettelo
Example H2
Example H3
Example H4
Example H5
Example H6

Nykyään yritysten kilpailu on kovempaa kuin koskaan, ja brändin merkitys on noussut entistä tärkeämmäksi. Mutta mikä on brändi ja miksi sillä on niin suuri vaikutus yrityksen menestykseen?

Tässä artikkelissa käsittelemme brändin käsitettä yleisesti ja sen merkitystä yritystoiminnassa. Lisäksi tutustumme siihen, kuinka voit rakentaa vahvan brändin ja erottua kilpailijoistasi.

Brändin määritelmä

Brändi on yrityksen tai tuotteen imago ja maine, joka erottaa sen kilpailijoista sekä luo asiakassuhteelle lisäarvoa. Se on mielikuva, joka kuluttajalla on yrityksestä tai tuotteesta, mikä muodostuu monista eri tekijöistä, kuten visuaalisesta ilmeestä, äänensävystä, arvoista ja brändilupauksesta.

Brändi muodostuu muun muassa seuraavista elemeteistä:

 • Nimi: Yrityksen nimi ja tunnus, joka erottaa sen muista yrityksistä.
 • Logo: Kuvallinen elementti, joka edustaa yritystä visuaalisesti.
 • Slogan: Ytimekäs lause tai iskulause, joka kiteyttää yrityksen toiminnan.
 • Värit: Yrityksen valitsemat värit, jotka auttavat tunnistamaan ja erottamaan sen muista.
 • Ääni: Yrityksen viestinnän sävy ja tyyli, joka välittää sen arvoja ja persoonaa.

Brändin merkitys

Brändillä on suuri merkitys sekä yrityksille että kuluttajille. Tässä osiossa käymme läpi kummankin osapuolen näkökulmaa kun kysymyksenä on brändi.

Yrityksille

Vahva brändi auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan, houkuttelemaan asiakkaita ja luomaan uskollisia asiakassuhteita. Brändi voi myös toimia kilpailuetuna ja suojata yritystä markkinoiden heilahteluilta.

Yrityksen brändin hyötyjä voidaan tarkastella seuraavasti:

 1. Tunnettuus: Hyvin rakennettu brändi houkuttelee asiakkaita ja luo uskollisuutta.
 2. Erottuminen kilpailijoista: Brändi auttaa erottumaan kilpailijoista ja luomaan oman identiteetin markkinoilla.
 3. Lisäarvo: Brändi voi luoda lisäarvoa tuotteille tai palveluille, jolloin asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän.
 4. Luottamus: Vahva brändi luo luottamusta asiakkaiden ja yrityksen välille.
 5. Yrityksen arvon kasvu: Brändi voi lisätä yrityksen arvoa ja houkutella sijoittajia.

Kuluttajille

Brändi helpottaa kuluttajan päätöksentekoa ja tarjoaa turvallisuutta ostopäätöksessä. Vahvan brändin tunnistaa ja luottaa, mikä tekee siitä houkuttelevan valinnan.

Brändin rakentaminen

Mutta miten brändi rakentuu käytännössä? Seuraavat vaiheet auttavat sinua luomaan vahvan brändin yrityksellesi:

 1. Selvitä yrityksesi arvot ja tavoitteet: Mieti, mitä yrityksesi edustaa ja mitä sillä halutaan saavuttaa.
 2. Kohdenna asiakkaasi: Tunne asiakkaasi ja heidän tarpeensa, jotta voit vastata niihin tehokkaasti brändisi avulla.
 3. Kilpailija-analyysi: Tutustu kilpailijoihisi ja mieti, miten voit erottua heistä.
 4. Luo yritysilme: Valitse yrityksellesi sopivat visuaaliset elementit, kuten logo, värit ja typografia.
 5. Rakenna brändiäsi viestinnällä: Käytä markkinointia, viestintää ja asiakaspalvelua vahvistaaksesi brändiäsi ja tuodaksesi sen arvot esiin.

Brändi-identiteetti

Brändi-identiteetti on se, mitä yritys haluaa muiden ajattelevan siitä. Se koostuu visuaalisesta ilmeestä ja äänensävystä.

Visuaalinen ilme

Visuaalinen ilme kattaa logon, värit, typografian ja kuvat, jotka yhdessä muodostavat yrityksen ulkoisen ilmeen. Hyvin suunniteltu visuaalinen ilme luo tunnistettavuutta ja herättää positiivisia mielleyhtymiä.

Äänensävy

Äänensävy kuvaa sitä, miten yritys kommunikoi ulospäin. Se voi olla esimerkiksi nuorekas, asiantunteva tai ystävällinen. Äänensävy vaikuttaa tekstisisältöihin, kuten verkkosivuihin, sosiaaliseen mediaan ja asiakaspalveluun.

Brändilupaus

Brändilupaus on yrityksen tai tuotteen antama lupaus siitä, mitä asiakas voi odottaa saavansa. Se voi olla esimerkiksi laadukasta tuotetta, hyvää palvelua tai kestävää toimintaa. Brändilupauksen tulee olla uskottava ja lunastettava jokaisessa asiakaskohtaamisessa.

Brändin arvot

Brändin arvot ovat yrityksen periaatteet ja arvot, jotka ohjaavat sen toimintaa ja päätöksentekoa. Ne voivat olla esimerkiksi vastuullisuus, innovatiivisuus tai asiakaslähtöisyys. Brändin arvojen tulee näkyä yrityksen toiminnassa ja viestinnässä, jotta ne vahvistavat brändiä.

Brändin ylläpito ja kehittäminen

Brändin johtaminen

Brändin johtaminen tarkoittaa brändin strategista suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Se sisältää brändin määrittämisen, brändistrategian luomisen, brändin rakentamisen ja brändin kehittämisen. Brändin johtaminen edellyttää jatkuvaa analysointia ja reagointia markkinoiden muutoksiin.

Brändin mittarit

Brändin menestystä voi mitata erilaisten mittareiden avulla.

Brändin tunnettavuus

Brändin tunnettavuus kuvaa sitä, kuinka moni tunnistaa yrityksen tai tuotteen ja sen brändin. Tunnettavuus on tärkeä mittari, sillä se auttaa houkuttelemaan uusia asiakkaita ja lisäämään yrityksen arvoa.

Brändin arvostus

Brändin arvostus kertoo, kuinka hyvin yrityksen tai tuotteen brändi vastaa kuluttajien odotuksia ja tarpeita. Se kuvaa myös yrityksen tai tuotteen arvoa ja vetovoimaa markkinoilla.

Esimerkkejä onnistuneista brändeistä

Monet yritykset ovat onnistuneet luomaan vahvoja brändejä, jotka ovat tunnettuja ja arvostettuja ympäri maailmaa. Esimerkkejä tällaisista brändeistä ovat:

 • Apple
 • Nokia
 • Marimekko.

Nämä yritykset ovat investoineet brändiinsä ja onnistuneet luomaan tunnistettavia ja arvostettuja brändejä, jotka erottuvat kilpailijoistaan.

Brändin voima menestyksen avaimena

Brändi on yrityksen sydän, joka voi viedä sen menestykseen tai tuhoon. Kun ymmärrät, mikä on brändi ja miten se voi vaikuttaa yrityksesi menestykseen, voit hyödyntää sen voimaa ja luoda vahvan brändin, joka erottuu kilpailijoista, houkuttelee asiakkaita ja kasvattaa yrityksen arvoa.

Muista, että brändin rakentaminen ei ole kertaluonteinen projekti, vaan jatkuva prosessi. Ole johdonmukainen, kuuntele asiakkaitasi ja ole valmis kehittämään brändiäsi tarpeen mukaan. Näin voit varmistaa, että yrityksesi brändi pysyy vahvana ja menestyksekkäänä myös tulevaisuudessa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mikä on brändin merkitys yritykselle?

Vahva brändi auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista, houkuttelemaan asiakkaita ja luomaan uskollisia asiakassuhteita. Se voi toimia kilpailuetuna ja suojata yritystä markkinoiden heilahteluilta.

Mikä on brändi ja miksi se on tärkeä?

Brändi on mielikuva, joka syntyy kuluttajien mielissä yrityksestä, sen tuotteista tai palveluista. Se on tärkeä, koska se auttaa erottumaan kilpailijoista, luo tunnettuutta ja luottamusta sekä lisää yrityksen arvoa.

Mikä on hyvän brändin tunnusmerkki?

Hyvä brändi erottuu kilpailijoista, herättää positiivisia mielleyhtymiä, luo luottamusta ja sitouttaa asiakkaita pitkäaikaisesti.

Mitä tarkoittaa brändi-identiteetti?

Brändi-identiteetti on yrityksen haluama mielikuva, joka sisältää visuaalisen ilmeen ja äänensävyn. Se on tärkeä osa brändin rakentamista ja ylläpitoa.

Miten brändin arvoja voi hyödyntää brändin rakentamisessa?

Brändin arvojen tulee näkyä yrityksen toiminnassa ja viestinnässä, jotta ne vahvistavat brändiä. Yrityksen tulee toimia arvojensa mukaisesti ja kertoa niistä avoimesti asiakkailleen ja sidosryhmilleen.

Miksi brändin mittarit ovat tärkeitä?

Brändin mittarit auttavat mittaamaan brändin menestystä ja kehittymistä. Ne auttavat yritystä tunnistamaan brändin vahvuudet ja heikkoudet, ja näin ollen ohjaavat brändin kehittämistä oikeaan suuntaan.

Miten voin parantaa yritykseni brändiä?

Voit parantaa yrityksesi brändiä selvittämällä sen arvot ja tavoitteet, tuntemalla asiakkaasi, analysoimalla kilpailijoita, luomalla vahvan yritysilmeen ja panostamalla viestintään.

Voiko pieni yritys rakentaa vahvan brändin?

Kyllä, myös pieni yritys voi rakentaa vahvan brändin. Brändin rakentaminen ei vaadi suuria taloudellisia resursseja, vaan ennemminkin johdonmukaista ja strategista työskentelyä brändin parissa. Pienet yritykset voivat hyödyntää digitaalista markkinointia ja sosiaalisen median kanavia brändin rakentamisessa ja tunnettavuuden kasvattamisessa.

{{blogpost-quote}}

Projekti jo mielessä?
Luodaan se yhdessä
https://www.alecom.fi/blogi/mika-on-brandi-ja-miten-se-vie-yrityksesi-menestykseen
Aleksi Huusko on verkkosivujen tekijä, graafinen suunnittelija, hakukoneoptimointi ja digimarkkinoinnin asiantuntija, jolla on yli 10 vuoden kokemus alalta.
Tilaa ilmainen uutiskirje
Tilaamalla hyväksyt tietosuojaselosteen.
Kiitos uutiskirjeen tilauksesta!
Hups jotain meni vikaan. Yritä uudelleen!
Projekti jo mielessä?
Luodaan se yhdessä