Räätälöidyt nettisivut Webflow-alustalla ja uusi brändi-ilme

Loihdimme tulkkauspalveluita tarjoavalle yritykselle visuaalisen brändi-ilmeen, jonka pohjalta suunnittelimme ja kehitimme räätälöidyt Webflow-verkkosivut.
Tulkkauspalvelut MaJSign

Projektin tausta ja tavoitteet

Projekti alkoi yrityksen tavoitteiden ja brändikuvan kartoittamisella. Yritys, joka tarjoaa tulkkauspalveluita, halusi nopealla aikataululla luoda helppokäyttöiset, mutta samalla personalisoidut kotisivut.

Tärkeänä tavoitteena oli kotisivuston helppo muokattavuus ja päivitettävyys, sekä sivuston yleinen saavutettavuus, mikä oli erityisen tärkeää, koska yritys toimii Kelan virallisena sopimuskumppanina.

Haasteet

Haasteena oli, että yrityksellä ei ollut vielä valmista brändi-ilmettä, joten tämä piti kehittää alusta alkaen.

Lisäksi kotisivujen oli oltava saavutettavat ja ne piti suunnitella siten, että ne houkuttelevat yhteydenottoja ja palautteita asiakkailta.

Ratkaisun vaiheet

Suunnittelu ja ideointi

Käynnistimme projektin keräämällä ideoita ja ajatuksia. Työstö aloitettiin kotisivujen rakenteen ja toiminnallisten osien suunnittelulla.

Brändi-ilmeen luominen

Seuraavaksi keskityimme yrityksen visuaalisen brändi-ilmeen luomiseen. Suunnittelimme yrityksen näköisen logon sekä värimaailman.

Kotisivujen rakentaminen

Muovasimme kotisivut aiemmin luotujen ilmeiden perusteella ja varmistimme niiden vaatimusten mukaisen saavutettavuuden.

Lopputulos

Projektin lopputuloksena syntyi helppokäyttöiset ja visuaalisesti miellyttävät kotisivut, jotka heijastavat yrityksen uutta brändi-ilmettä.

Kotisivut ovat nyt saavutettavat ja helposti päivitettävät, mikä tukee yrityksen liiketoimintaa ja sen roolia Kelan sopimuskumppanina.

"Ehdottomasti hintansa arvoinen palvelu ja enemmänkin. Alecom ideoi pyynnöstäni minun näköiseni logon ja koko sivuston. Sain apua myös muissa asioissa, tuntui koko ajan että mennään asiakas edellä."

Marianne Jääskeläinen

Yrittäjä

Projekti jo mielessä?
Luodaan se yhdessä