Verkkopalvelu voittoa tavoittelemattomalle organisaatiolle

Toteutimme voittoa tavoittelemattomalle koulutusorganisaatiolle MEH Ry:lle verkkosivu-uudistuksen tehokkaalla Webflow-alustalla. Lopputulos on näyttävä!
MEH Ry

Projektin yleiskuvaus

MEH Ry, voittoa tavoittelematon koulutusorganisaatio Helsingistä, pyrki vahvistamaan läsnäoloaan verkossa uudistamalla verkkosivunsa.

Organisaation keskeinen tehtävä on tarjota erityisosaamista ja tukea maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisille nuorille.

Tavoitteena oli luoda verkkosivusto, joka heijastaa MEH:n arvoja ja missiota sekä tarjoaa helpon pääsyn tärkeisiin resursseihin ja informaatioon.

Ratkaisuprosessi

  1. Visuaalisen ilmeen suunnittelu Figma-työkalulla: Käytimme Figmaa luodaksemme visuaalisen ilmeen, joka välittää MEH:n yhteisöllisen ja tukevan luonteen. Suunnittelussa keskityttiin selkeyteen ja lähestyttävyyteen, jotta sivusto olisi mahdollisimman saavutettava erilaisille käyttäjille.
  2. Verkkosivuston kehitys Webflow-alustalla: Webflow'n avulla rakensimme verkkosivuston, joka ei ainoastaan ole visuaalisesti miellyttävä, vaan myös käyttäjäystävällinen ja helppo navigoida. Sivusto sisältää tietoa järjestön palveluista, uutisia, tapahtumia sekä resursseja, jotka ovat olennaisia kohderyhmälle.
  3. Erityisominaisuudet ja saavutettavuus: Erityistä huomiota kiinnitettiin sivuston saavutettavuuteen, jotta se palvelisi mahdollisimman monipuolisesti MEH:n kohderyhmää. Lisäsimme kielivalinnan ja helpon pääsyn tärkeimpiin osioihin.

Lopputulos

MEH Ry:n uusi verkkosivusto on nyt elävä ja dynaaminen resurssi, joka edistää organisaation missiota tukea maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisia nuoria. Sivusto on suunniteltu olemaan helposti lähestyttävä, informatiivinen ja käyttäjäystävällinen.

Sen avulla MEH pystyy tehokkaammin tavoittamaan ja palvelemaan yhteisöään, sekä esittelemään tarjoamiaan palveluita ja resursseja.

Projekti jo mielessä?
Luodaan se yhdessä