Webflow-sivujen suunnittelu ja kehittäminen stuntmiehelle

Toteutimme suomalaiselle stunt-miehelle ammattimaiset kotisivut. Tavoitteena oli luoda sivusto, joka tehostaa jatkossa liidien keräämistä.

Asiakas

Arman Stunts

Roolit

Verkkosivujen kehittäminen
Web-suunnittelu
Sisällöntuotanto
Arman Stunts
Armanin uudet kotisivut ovat onnistuneesti lisänneet hänen auktoriteettiaan omalla alallaan.

Projektin yleiskatsaus

Projekti alkoi kattavalla suunnitteluvaiheella, jonka aikana keskityimme kokoamaan tarvittavat materiaalit ja määrittelemään tavoitteemme lopputulokselle.

Tärkeä osa tätä vaihetta oli brändi-ilmeen kehittäminen, jonka aikana loimme värimaailman ja perustan kotisivuille.

Kotisivujen tavoite ja suunnittelu

Kotisivujen päätavoitteena oli luoda "portfolio"-tyyppinen esittely Armanin aikaisemmista töistä. Lisäksi oli tärkeää, että kotisivut välittävät kävijöille kuvan Armanin ainutlaatuisesta persoonallisuudesta.

Sivujen suunnittelussa hyödynsimme Figma-työkalua, mikä mahdollisti räätälöidyn ja käyttäjäystävällisen lähestymistavan.

Kotisivujen ominaisuudet ja työkalut

Kotisivujen sisältö keskittyi Armanin aikaisempien töiden esittelyyn ja uusien yhteydenottojen, eli liidien, keräämiseen.

Tässä vaiheessa käytimme hyväksi Webflow-alustan monipuolisia ja tehokkaita työkaluja, jotka tukivat kotisivujen dynaamista ja interaktiivista luonnetta.

Tulokset ja Vaikutukset

Armanin uudet kotisivut ovat onnistuneesti lisänneet hänen auktoriteettiaan omalla alallaan.

Sivujen kautta tulleiden yhteydenottojen määrä on kasvanut huomattavasti kuukausittain, mikä osoittaa projektin onnistumisen ja kotisivujen tehokkuuden.

"Olen todella otettu uusista kotisivuistani. Ne ovat erittäin ammattimaisen näköiset ja uusia yhteydenottoja on tullut jo monia. Kommunikointi projektin aikana oli nopeaa ja selkeää. Iso kiitos!"

Arman Ansari

Yrittäjä

Projekti jo mielessä?
Luodaan se yhdessä